Κεντρικό Μενού

Προοπτική μελέτη 20 ετών που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2022 στο Journal of Clinical Periodontology παρουσίασε τα κλινικά αποτελέσματα οδοντικών εμφυτευμάτων σε ασθενείς με και χωρίς ιστορικό περιοδοντίτιδας:

Σκοπός: Σύγκριση των 20ετών κλινικών αποτελεσμάτων των εμφυτευμάτων σε μερικώς νωδούς ασθενείς (ασθενείς που είχαν απωλέσει ένα ή περισσότερα δόντια) που είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία για περιοδοντίτιδα και σε περιοδοντικά υγιείς ασθενείς.

Υλικό και μέθοδοι: Αρχικά 149 μερικώς νωδοί ασθενείς χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες: περιοδοντικά υγιείς ασθενείς, ασθενείς με μέτρια περιοδοντίτιδα και ασθενείς με σοβαρή περιοδοντίτιδα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της περιοδοντικής θεραπείας και την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, οι ασθενείς εγγράφηκαν σε ένα πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστηρικτικής περιοδοντικής φροντίδας.

Αποτελέσματα: 84 ασθενείς που αποκαταστάθηκαν με 172 εμφυτεύματα έφτασαν στην 20ετή εξέταση. Κατά τη διάρκεια του χρόνου παρατήρησης, αφαιρέθηκαν 12 εμφυτεύματα (δηλαδή, 11 λόγω βιολογικών επιπλοκών και 1 λόγω κατάγματος εμφυτεύματος), οδηγώντας σε συνολικό ποσοστό επιβίωσης εμφυτεύματος 93%.

Στα 20 χρόνια, η ομάδα των ασθενών με ιστορικό περιοδοντίτιδας που υπεβλήθη σε περιοδοντική θεραπεία και συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις για σωστή στοματική υγιεινή και τακτικό έλεγχο, δεν παρουσίαζε σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες απώλειας εμφυτεύματος σε σύγκριση με περιοδοντικά υγιείς ασθενείς. Αντίθετα, η ομάδα των ασθενών με ιστορικό περιοδοντίτιδας που δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις,  παρουσίασε μεγαλύτερη πιθανότητα απώλεια εμφυτεύματος

Συμπεράσματα: Τα οδοντικά εμφυτεύματα, όταν τοποθετούνται σε ασθενή με ιστορικό περιοδοντίτιδας μετά από ολοκληρωμένη περιοδοντική θεραπεία και καλή στοματική υγιεινή, αποδίδουν ευνοϊκά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ωστόσο, οι ασθενείς με ιστορικό περιοδοντίτιδας που παραμελούν την καθημερινή στοματική υγιεινή και τον τακτικό ιατρικό έλεγχο,  διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο επιπλοκών και απώλειας εμφυτεύματος.

Πηγή:

Clinical outcomes of dental implants in patients with and without history of periodontitis: A 20-year prospective study

Andrea Roccuzzo Jean-Claude Imber Crystal Marruganti Giovanni E Salvi Guglielmo Ramieri Mario Roccuzzo 

J Clin Periodontol. 2022 Dec;49(12):1346-1356.