Κεντρικό Μενού

Το θήλωμα είναι, σχετικά συχνός, καλοήθης όγκος που δημιουργείται από υπερπλασία του καλυπτικού επιθηλίου του στόματος και τις πιο πολλές φορές, οφείλεται σε ιό των θηλωμάτων του ανθρώπου (HPV) τύποι 6 και 11.

Προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα, συνήθως μεταξύ 30-50 ετών.

Κλινική εικόνα: Κλινικά, εμφανίζεται ως εξωφυτικός, καλά περιγεγραμμένος, μισχωτός ή άμισχος όγκος, που αποτελείται από πολλές μικρές προσεκβολές, που του δίνουν ανθοκραμβοειδή (σαν κουνουπίδι) όψη.

Έχει χρώμα λευκό ή λευκορόδινο ή φυσιολογικό, ανάλογα με το βαθμό κερατινοποίησης του επιθηλίου. Το μέγεθος είναι συνήθως λίγων χιλιοστών και σπάνια πάνω από 1 εκ.

Είναι, κατά κανόνα, μονήρες και εντοπίζεται, πιο συχνά, στη γλώσσα, τη μαλακή υπερώα, τα ούλα, και σπανιότερα σε άλλες θέσεις.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την κοινή μυρμηκία, τα οξυτενή κονδυλώματα, το μυρμηκιώδες ξάνθωμα, το μυρμηκιώδες καρκίνωμα, το θηλώδες σιαλαδένωμα, την εστιακή επιθηλιακή υπερπλασία, το σύνδρομο εστιακής υποπλασίας δέρματος που συνοδεύεται με πολλαπλά θηλώματα στο στόμα και τη θηλωματώδη υπερπλασία της υπερώας που αναπτύσσεται κάτω από ολική οδοντοστοιχία.

Θεραπεία: Χειρουργική εξαίρεση.