Κεντρικό Μενού

Σκοπός: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση πραγματοποιήθηκε για να διερευνηθεί εάν υπήρχε σημαντικά αυξημένος κίνδυνος αποτυχίας οδοντικών εμφυτευμάτων λόγω του αυξημένου αριθμού τσιγάρων που καπνίζονται την ημέρα.

Υλικά και μέθοδοι: Έρευνες σε τέσσερις βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των PubMed, Embase, Web of Science και Scopus, πραγματοποιήθηκαν μέχρι τον Ιανουάριο του 2019.

Οι όροι αναζήτησης “οδοντικό εμφύτευμα, στοματικό εμφύτευμα, κάπνισμα, καπνιστής, καπνός, νικοτίνη και μη καπνιστής” χρησιμοποιήθηκαν στο συνδυασμός για τον προσδιορισμό των δημοσιεύσεων που παρέχουν δεδομένα για αποτυχίες οδοντικών εμφυτευμάτων που σχετίζονται με τη συνήθεια του καπνίσματος.

Οι δημοσιεύσεις αποκλείονταν εάν δεν αναφερόταν η ποσότητα των τσιγάρων που καταναλώνονταν ανά ημέρα. Μετα-αναλύσεις σταθερών ή τυχαίων επιδράσεων χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση των εκτιμήσεων του σχετικού κινδύνου (RR) με διαστήματα εμπιστοσύνης 95% (CI).

Αποτελέσματα: Επιλέχθηκαν 23 άρθρα για τελική ανάλυση. Οι μετα-αναλύσεις που βασίστηκαν σε δεδομένα σχετικά με εμφύτευμα και ασθενείς έδειξαν σημαντική αύξηση στο RR της αποτυχίας εμφυτεύματος σε ασθενείς που κάπνιζαν >20 τσιγάρα την ημέρα σε σύγκριση με τους μη καπνιστές (με βάση το εμφύτευμα: p = 0,001; RR: 2,45; CI: 1,42-4,22 και με βάση τον ασθενή: p < 0,001, RR: 4, CI: 2,72-5,89).

Συμπέρασμα: Ο κίνδυνος αποτυχίας του εμφυτεύματος αυξάνεται με την αύξηση του αριθμού των τσιγάρων ανά ημέρα.

Πηγή:

J Clin Periodontol,  2020 Apr;47(4):518-528.

 Levels of smoking and dental implants failure: A systematic review and meta-analysis

Roohollah Naseri Jaber Yaghini Awat Feizi