Κεντρικό Μενού

Εικόνες ασθενών με Εμφυτεύματα

Απώλεια ενός Δοντιού

Λείπουν όλα τα Δόντια στην Άνω Γνάθο & τα οπίσθια Δόντια στην Κάτω Γνάθο

Λείπουν όλα τα Δόντια στην Άνω Γνάθο

Λείπουν όλα τα Δόντια στην Άνω Γνάθο & στην Κάτω Γνάθο

Αναπλαστικές Τεχνικές σε απώλεια δύο Δοντιών

Αναπλαστικές Τεχνικές για Ανύψωση του Ιγμορείου

Αναπλαστικές Τεχνικές με Λαγόνιο μόσχευμα από τη Λεκάνη

Αναπλαστικές Τεχνικές με Αυξητικούς Παράγοντες