Κεντρικό Μενού

Η αντιπηκτική αγωγή είναι θεμελιώδους σημασίας για την πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως αυτών με κολπική μαρμαρυγή ή φλεβική θρομβοεμβολική νόσο.

Δυστυχώς όμως, η αντιπηκτική αγωγή θέλει ταυτόχρονα και ΠΡΟΣΟΧΗ διότι αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας.

Με την αύξηση του μέσου όρου ζωής και τη συνοδό αύξηση της κολπικής μαρμαρυγής και των άλλων καταστάσεων που απαιτούν χρόνια αντιπηκτική αγωγή αυξάνεται και ο αριθμός των αιμορραγιών ποικίλης βαρύτητας και εντόπισης.

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συχνότερη καρδιακή αρρυθμία. Είναι μία νόσος που μπορεί να προκαλέσει τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα και, αν δεν αντιμετωπιστεί, αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου και επιπλοκών από την καρδιά και τα αγγεία.

Τα άτομα που πάσχουν από κολπική μαρμαρυγή λαμβάνουν, εκτός από τα άλλα τους φάρμακα, και αντιπηκτική θεραπεία, φάρμακα δηλαδή που μειώνουν την πηκτικότητα του αίματος για την αποφυγή δημιουργίας θρόμβων. Τέτοια φάρμακα είναι η ασενοκουμαρόλη (Sintrom) και τα νεότερα αντιπηκτικά όπως η δαμπιγκατράνη (Pradaxa), η ριβαροξαμπάνη (Xarelto) και η απιξαμπάνη (Eliquis).

Τι συμβαίνει όμως όταν ένα άτομο με κολπική μαρμαρυγή χρειάζεται να υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση στο στόμα όπως μία εξαγωγή ή μια τοποθέτηση εμφυτεύματος;

Η τοποθέτηση εμφυτευμάτων και η εξαγωγή ενός έως τριών δοντιών είναι επεμβάσεις που ΔΕΝ απαιτούν τη διακοπή αντιπηκτικής αγωγής

Για να γίνει μια τέτοια επέμβαση με ασφάλεια, είναι απαραίτητο ο Χειρουργός να γνωρίζει το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και την ακριβή θεραπευτική αγωγή που ακολουθεί. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εκτιμήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή και την αντιμετώπισή της. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν και τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής (πάντα σε συνεννόηση με τον Θεράποντα Ιατρό).

Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η λήψη αντιπηκτικών δεν είναι απαγορευτική για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε χειρουργικής πράξης στο στόμα, εφόσον αυτή γίνεται από Χειρουργό με γνώση, εμπειρία και με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. What influence do anticoagulants have on oral implant therapy? A systematic review

Clin Oral Implants Res.  2009 Sep;20 Suppl 4:96-106.
Carlos Madrid 1Mariano Sanz

  1. Safety of dental implant surgery in patients undergoing anticoagulation therapy: a prospective case-control study

Clin Oral Implants Res.  2011 Feb;22(2):151-6.
Christian Bacci 1Mario BerengoLorenzo FaveroEzio Zanon

  1. Implant Placement in Patients under Treatment with Rivaroxaban: A Retrospective Clinical Study

Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 4607
Guido Galletti 1, Fortunato Alfonsi  , Angelo Raffaele , Nicola Alberto Valente , Sibylle Chatelain , Roni Kolerman ,  Chiara Cinquini , Stefano Romeggio , Giovanna Iezzi  and Antonio Barone

  1. What influence do anticoagulants have on oral implant therapy? A systematic review

Clinical Oral Implants Research, October 2009, Suppl 4(Suppl 4):96-106
Carlos Madrid, Mariano Sanz

  1. Dental implant surgery and risk of bleeding in patients on antithrombotic medications: A review of the literature

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology
Volume 130, Issue 5, November 2020, Pages 522-532
Branislav V.Bajkin, Michael J.Wahl, Craig S.Miller