Κεντρικό Μενού

Απορίες για την Επέμβαση και την Προσθετική αποκατάσταση

1. Υπάρχει πόνος κατά την τοποθέτηση των Οδοντικών Εμφυτευμάτων;

Η επέμβαση δεν πρόκειται να πονέσει καθόλου, είναι ανώδυνη και γίνεται με τοπική αναισθησία, παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται για την Εξαγωγή ενός δοντιού. Αυτό που θέλει φροντίδα είναι το Άγχος και ο Φόβος του ασθενούς ότι θα πονέσει.

Επιπρόσθετα, η Ηρεμία του ασθενούς κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας είναι πολύ σημαντική. Για τον σκοπό αυτό, μπορεί να παρευρίσκεται Αναισθησιολόγος, όχι για να δώσει Γεν. Αναισθησία, αλλά ηρεμεί τον ασθενή και ελέγχει τα ζωτικά του σημεία (Πίεση, Σφύξεις). Η παρουσία του και μόνο είναι ευεργετική σε οιαδήποτε άτομο, πολύ περισσότερο σε ασθενείς που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι ότι θα πονέσουν.

Η υποδομή και η οργάνωση του Χειρουργείου στο χώρο μας, παρόλο που δεν απαιτείται, είναι νοσοκομειακών προδιαγραφών.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ολοκληρώνεται η Επέμβαση και ακόμα και οι τρομερά αγχώδεις Ασθενείς δηλώνουν μετά, ότι ΔΕΝ ΠΟΝΕΣΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ και ανησυχούν μόνο για να μην πονέσουν αργότερα. Αυτό βέβαια, ελέγχεται πολύ ευκολότερα και το μόνο που πιθανώς να έχουν, είναι ένα σχετικά μικρό μετεγχειρητικό οίδημα.

2. Ποιά είναι η διαδικασία τοποθέτησης της Προσθετικής αποκατάστασης;

Εφόσον η Προσθετική αποκατάσταση επιλέγεται να τοποθετηθεί άμεσα (εντός 24 ωρών) με την τοποθέτηση των Εμφυτευμάτων, αυτή μπορεί να στηριχθεί, ανάλογα την περίπτωση, με δύο τρόπους:

  1. Στα ίδια τα Εμφυτεύματα, εάν το Οστούν ήταν επαρκές και εξασφάλιζε την καλή Πρωτογενή τους συγκράτηση.
  2. Σε προσωρινά Εμφυτεύματα (πολύ λεπτότερα των κανονικών), που τοποθετούνται ενδιάμεσα στα μόνιμα Εμφυτεύματα και εξυπηρετούν άριστα το σκοπό αυτό.
3. Πόσα Οδοντικά Εμφυτεύματα χρειάζονται;

Αυτό εξαρτάται από:

α) τον αριθμό των δοντιών που λείπουν.

β) το είδος (πρόσθια ή οπίσθια) των δοντιών που αφαιρέθησαν.

γ) την τοπογραφική θέση του οδοντικού κενού στην Άνω και την Κάτω Γνάθο.

Σημειωτέον ότι το κάθε Εμφύτευμα αντιστοιχεί στη ρίζα ενός Δοντιού, αλλά δεν απαιτείται πάντα ίσος αριθμός Εμφυτευμάτων με τα Δόντια που λείπουν, διότι μεταξύ των Εμφυτευμάτων μπορεί να τοποθετηθεί Γέφυρα, όπως και στα φυσικά Δόντια.

Ο αριθμός των Εμφυτευμάτων που θα απαιτηθεί εξαρτάται πέρα από τους προαναφερθέντες παράγοντες και από τη Σκληρότητα του Οστού του κάθε Ασθενούς. Η Σκληρότητα του Οστού δε μπορεί να διαγνωστεί αξιόπιστα από καμία Εργαστηριακή μέθοδο, πχ Ακτινογραφικά, παρά μόνον κατά το Χειρουργείο. Τότε μπορεί να αποφασιστεί η επιπρόσθετη τοποθέτηση κάποιου Εμφυτεύματος, εάν διαπιστωθεί ότι το Οστούν είναι ιδιαίτερα μαλακό.

ΕΙΚΟΝΑ 56 από το ΒΙΒΛΙΟ μας: α) Προεγχειρητική ακτινογραφία ασθενούς στον οποίο έγινε εξαγωγή όλων των δοντιών λόγω έντονων περιοδοντικών προβλημάτων καθώς και του εγκλείστου γομφίου κάτω αριστερά. β) Ακτινογραφική εικόνα μετά τη τοποθέτηση εμφυτευμάτων στη πρόσθια περιοχή της κάτω γνάθου μεταξύ των γενειακών τρημάτων. γ, δ, ε) Στάδια προσθετικής αποκατάστασης με τελικό στόχο την επένθετη επί των εμφυτευμάτων ολική οδοντοστοιχία κάτω και την ολική οδοντοστοιχία βλεννογονικής στήριξης άνω.

4. Πόσα Εμφυτεύματα χρειάζονται, όταν δεν υπάρχουν καθόλου Δόντια σε μια Γνάθο;

Η προσθετική εργασία στηριζόμενη σε Εμφυτεύματα σε μια ολική νωδότητα, δηλαδή σε πλήρη έλλειψη δοντιών, μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

α) Γέφυρα πορσελάνης, σταθερή (συγκολούμενη ή κοχλιούμενη).

β) Υβριδική Γέφυρα, σταθερή (κοχλιούμενη)

γ) Επένθετη οδοντοστοιχία, ημισταθερή (στηριζόμενη σε δοκό τοποθετημένη πάνω στα Εμφυτεύματα).

Συνήθως απαιτούνται τέσσερα με έξι Εμφυτεύματα και αυτό εξαρτάται από δύο σημαντικούς παράγοντες:

i. Εάν πρόκειται για αποκατάσταση Άνω ή Κάτω Γνάθου (η Κάτω Γνάθος έχει από τη φύση της Σκληρότερο οστούν και δυνητικά, σε ιδανικές περιπτώσεις μπορεί να αποκατασταθεί η ολική νωδότητα της με 4 μόνο Εμφυτεύματα για σταθερή προσθετική εργασία).

ii. Εάν υπάρχει ικανοποιητική Σκληρότητα του οστού του συγκεκριμένου Ασθενούς.

Όπως προαναφέραμε, η Σκληρότητα του οστού δεν μπορεί να διαγνωστεί αξιόπιστα από καμία Εργαστηριακή μέθοδο, πχ Ακτινογραφικά, παρά μόνον κατά το Χειρουργείο. Τότε μπορεί να αποφασιστεί η επιπρόσθετη τοποθέτηση κάποιου Εμφυτεύματος, εάν διαπιστωθεί ότι το Οστούν είναι ιδιαίτερα μαλακό.

Σε ιδανικές περιπτώσεις στην Κάτω Γνάθο μπορεί να γίνει Κινητή Ολική αποκατάσταση των δοντιών με δύο Εμφυτεύματα, όπως περιγράφεται στη Βιβλιογραφία, αλλά χρειάζεται λεπτομερή αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης και του υπάρχοντος οστού της Γνάθου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα δυο αυτά Εμφυτεύματα μπορούν να αντιρροπήσουν τις δυνάμεις μάσησης στην συγκεκριμένη περίπτωση Ασθενούς.

Πάντως σε κάθε σχέδιο θεραπείας καλό είναι να προβλέπεται μια πιο σταθερή συγκράτηση της προσθετικής εργασίαςσε περισσότερα Εμφυτεύματα, παρά μια οριακή σε στήριξη αποκατάσταση.

Σχετικά πρόσφατα, διατυπώθηκε η άποψη “All in 4”, δηλαδή αποκατάσταση με 4 Εμφυτεύματα για ολική νωδότητα στην Άνω Γνάθο και άλλα 4 στην Κάτω Γνάθο. Δεδομένου ότι, όπως είπαμε, τα Εμφυτεύματα έχουν και αυτά ένα ποσοστό επιτυχίας, άλλα πάντα υπάρχει ένα υπαρκτό ποσοστό αποτυχίας και με δεδομένο ότι δεν αξιολογήθηκε επιπρόσθετα η Σκληρότητα του Οστού, είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με την αποδοχή της άποψης αυτής.

5. Πότε μπαίνουν τα δόντια (μόνιμα ή προσωρινά) μετά τα Οδοντικά Εμφυτεύματα; Τι είναι η άμεση φόρτιση;

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις: Η κλασσική μέθοδος και η άμεση φόρτιση.

Λύση 1: Η κλασική μέθοδος περιλαμβάνει αναμονή τρεις (3) μήνεςγια την Κάτω Γνάθο και έξι (6) για την Άνω, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Οστεοενσωμάτωση των Εμφυτευμάτων στο Οστούν της Γνάθου. Η Προσθετική γίνεται μετά το στάδιο της Οστεοενσωμάτωσης. Επομένως, στην περίπτωση επιλογής αυτής της λύσης, ο Ασθενής έχει την οριστική προσθετική αποκατάσταση σε 3 μήνες για την Κάτω και 6 μήνες για την Άνω Γνάθο. Στο διάστημα όμως της αναμονής, ο Ασθενής δεν μένει χωρίς Δόντια, διότι μπορεί να έχει προσωρινή αποκατάσταση, είτε με επιπρόσθετα προσωρινά Εμφυτεύματα, είτε με κάποια προσθετική εργασία (κινητή ή ακίνητη, στην περίπτωση που έχει δικά του Δόντια).

Λύση 2: Η άμεση φόρτιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιλεγμένες ιδανικές περιπτώσεις. Η εξέλιξη των Εμφυτευμάτων έκανε εφικτή τη δυνατότητα να μην απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις η αναμονή 3-6 μηνών για την Οστεοενσωμάτωση των Εμφυτευμάτων και κατ’επέκταση για την Προσθετική εργασία. Άμεση φόρτιση λοιπόν σημαίνει αυθημερόν (εντός 24 ωρών) τοποθέτηση Εμφυτευμάτων και Προσθετικής εργασίας. Η άμεση φόρτιση είναι δυνατή, όταν υπάρχει επαρκές οστούν (σε ύψος και πάχος), οπότε ο Ασθενής μπορεί να έχει εντός 24 ωρών την προσθετική του αποκατάσταση (προσωρινή ή μόνιμη), στηριζόμενη στα δικά του κανονικά Εμφυτεύματα.

Συγκριτικές μελέτες με τις δύο προαναφερόμενες λύσεις έχουν δείξει ότι η κλασική μέθοδος έχει καλύτερα ποσοστά επιτυχίας από την άμεση φόρτιση.

6. Ποιές οι προϋποθέσεις για να έχουμε δόντια σε μία μέρα;

Η λύση της άμεσης φόρτισης, είναι εφικτή μόνο όταν υπάρχει επαρκές Οστούν σε Ύψος και Πάχος, οπότε μπορούμε να τοποθετήσουμε Εμφυτεύματα που θα έχουν σταθερή συγκράτηση με το οστούν και την ίδια μέρα την προσθετική εργασία (εντός 24 ωρών). Μελέτες έχουν δείξει ότι τα ποσοστά επιτυχίας των Εμφυτευμάτων στην επιλογή της άμεσης φόρτισης είναι ελαφρώς μικρότερα από την κλασσική μέθοδο της τρίμηνης ή εξάμηνης αναμονής.

7. Τί είναι τα Mini Εμφυτεύματα ή Μικροεμφυτεύματα;

Τα Μικροεμφυτεύματα είναι λεπτότερα από τα κανονικά Εμφυτεύματα δοντιών.
Δεν οστεοενσωματώνονται και πρέπει να αφαιρεθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Έχουν πολύτιμη συμβολή στη στήριξη κάποιας προσωρινής προσθετικής εργασίας, καλύπτοντας το χρονικό διάστημα της Οστεοενσωμάτωσης των κανονικών Οδοντικών Εμφυτευμάτων.
Έχουν προταθεί από ορισμένους συναδέλφους και για μακροχρόνια στήριξη προσθετικών εργασιών.

8. Τί είναι η Ανύψωση του Ιγμορείου;

Είναι η επέμβαση κατά την οποία γίνεται μετακίνηση της μεμβράνης του Ιγμορείου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ποσότητα Οστού στην περιοχή των οπισθίων δοντιών της άνω γνάθου.
Ανάλογα την ποσότητα του αρχικά υπάρχοντος Οστού στην περιοχή αυτή, μπορούμε να τοποθετήσουμε Εμφυτεύματα είτε στην ίδια χειρουργική φάση με την Ανύψωση του Ιγμορείου, είτε προηγείται η Ανύψωση και όταν δημιουργηθεί το Οστούν γίνεται η τοποθέτησή τους.
Η επέμβαση αυτή γίνεται με ανοικτή ή με κλειστή μέθοδο. Η καθεμία έχει τα δικά της πλεονεκτήματα.

Το πρόβλημα της Επέμβασης είναι η πολύ λεπτή μεμβράνη, που επικαλύπτει το Ιγμόρειο, η οποία σκίζεται πολύ εύκολα. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές, που μπορεί αυτό να διορθωθεί, εάν συμβεί. Επομένως, απαιτείται ο έμπειρος Χειρουργός, ο οποίος μπορεί να λύσει διεγχειρητικά το συχνά παρουσιαζόμενο αυτό πρόβλημα.
Δείτε για την Ανύψωση του Ιγμορείου και από το Κεντρικό Μενού, Εμφυτεύματα, στην Ενότητα Οστικά Μοσχεύματα.

9. Που χρησιμεύει ο Χειρουργικός νάρθηκας και τι είναι η Καθοδηγούμενη με Computer Εμφυτευματολογία;
Ο Χειρουργικός νάρθηκας είναι μία ακόμη εξέλιξη στην Εμφυτευματολογία, που έχει πολύτιμη συμβολή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η χρήση του δεν είναι πάντα αναγκαία.
Η όλη διαδικασία στηρίζεται στην εξέλιξη της Τομογραφίας των γνάθων, που δημιούργησε την Καθοδηγούμενη με Computer Εμφυτευματολογία.
Αρχικά, από τη μελέτη της Αξονικής τομογραφίας εκπονείται το εξατομικευμένο σχέδιο θεραπείας, έχοντας επιλέξει τις ακριβείς θέσεις που θέλουμε ιδανικά να τοποθετηθούν τα Εμφυτεύματα.
Γίνεται αποτύπωμα του στόματος με ειδικό scanner και ακολούθως κατασκευάζεται με τον 3D εκτυπωτή ο Χειρουργικός νάρθηκας, που έχει οδηγούς για την ακριβή θέση και κλίση των Εμφυτευμάτων, οπότε σταθεροποιούμενος στη γνάθο, μας καθοδηγεί κατά το Χειρουργείο για την ακριβή θέση και ιδανική φορά των Εμφυτευμάτων.
Επιπρόσθετα, με τη χρήση του νάρθηκα μπορεί να αποφευχθούν σε κάποιες περιπτώσεις οι τομές και τα ράμματα, οπότε η μετεγχειρητική πορεία είναι ακόμη καλύτερη.
Βασική προϋπόθεση της επιτυχούς χρησιμοποίησης του Χειρουργικού νάρθηκα είναι η σταθεροποίηση του στη σωστή θέση, διότι το Χειρουργικό πεδίο είναι καλυμμένο και δεν μπορεί να ελεγχθεί απόλυτα.
Η εμπειρία του Χειρουργού και εδώ αποφεύγει κατά το δυνατόν οποιοδήποτε τυχόν λάθος.
Τα πλεονεκτήματα του Χειρουργικού νάρθηκα είναι τα κάτωθι:

α. Ο ασθενής μπορεί να δει πως θα γίνει ακριβώς το στόμα του στον υπολογιστή πριν την Επέμβαση.

β. Μπορεί να έχει προκατασκευαστεί η προσθετική αποκατάσταση του ασθενούς προσωρινή ή μόνιμη, που θα τοποθετηθεί μόλις τελειώσει το Χειρουργείο.

γ. Λόγω της ελάχιστα επεμβατικής τοποθέτησης των Εμφυτευμάτων ΧΩΡΙΣ ΤΟΜΕΣ & ΡΑΜΜΑΤΑ με απόλυτη ακρίβεια, δεν χρειάζεται οι ασθενείς που έπαιρναν Αντιπηκτικά να τα διακόψουν.

ΕΙΚΟΝΑ 32 από το ΒΙΒΛΙΟ μας: Προεγχειρητικός σχεδιασμός εμφυτευμάτων με τη βοήθεια αξονικής τομογραφίας (Dental Scan) και ειδικού λογισμικού επεξεργασίας αυτής. Κατασκευή χειρουργικού-ακρυλικού νάρθηκα και ακτινογραφική απεικόνιση εμφυτευμάτων μετεγχειρητικά.