Κεντρικό Μενού

Απορίες πριν τα Εμφυτεύματα

1. Πού πλεονεκτούν τα Οδοντικά Εμφυτευμάτα έναντι των συμβατικών προσθετικών αποκαταστάσεων;
 1. ΕΝΝΕΑ (9) ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ των Εμφυτευμάτων

  ΕΙΚΟΝΑ 45 από το ΒΙΒΛΙΟ μας: α, β) Οστικό έλλειμμα της άνω γνάθου όπου τοποθετήθηκε αυτογενές οστικό μόσχευμα από ενδοστοματική δότρια θέση αφού προηγουμένως αυτό κονιορτοποιήθηκε σε ειδικό “μόλο”. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε απορροφήσιμη μεμβράνη (γ) και το τραύμα συρράφθηκε κατά πρώτο σκοπό. Τρεις μήνες μετά είχε επιτευχθεί η επιθυμητή διεύρυνση της φατνιακής ακρολοφίας και αποφασίστηκε η τοποθέτηση εμφυτεύματος, ενώ έξι μήνες μετά την εμφύτευση αποκαλύφθηκε το εμφύτευμα και τοποθετήθηκε η προσθετική αποκατάσταση. Ακτινογραφική (δ) και κλινική (ε) απεικόνιση μετά τη τοποθέτηση του εμφυτεύματος και της επιεμφυτευματικής προσθετικής αποκατάστασης.

  1.
  Η εξαγωγή ενός Δοντιού οδηγεί σε Απορρόφηση του Οστού. Αυτό σημαίνει ότι, τόσο ο Ασθενής πρέπει να είναι επιμελής για την Στοματική του Υγεία, αλλά και ο Γιατρός να εξαντλεί όλες τις δυνατότητες τις Επιστήμης του για να μην καταλήξει σε εξαγωγή.

  2.
  Τα Εμφυτεύματα, όπως και τα φυσικά δόντια διατηρούν το υπάρχον Οστούν των Γνάθων, πάνω στο οποίο στηρίζονται. Ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί το Οστούν, εάν έχουν αφαιρεθεί φυσικά δόντια, είναι η τοποθέτηση Εμφυτευμάτων. Όπως και τα φυσικά δόντια, τα Εμφυτεύματα διατηρούν το υπάρχον Οστούν των Γνάθων.Τα Εμφυτεύματα προσφέρουν καλύτερη λειτουργική αποκατάσταση (Ομιλίας, Μάσησης, Κατάποσης) στον Ασθενή, σε σύγκριση με τις οδοντοστοιχίες. Οι προσθετικές αποκαταστάσεις που στηρίζονται σε Εμφυτεύματα είναι σταθερές. Η συμβολή των Εμφυτευμάτων είναι τεράστια στη σωστή λειοτρίβηση των τροφών, οπότε η πρόσληψη θρεπτικών ουσιών είναι καλύτερη και κατ’ επέκταση η Υγεία του Οργανισμού.

  3.
  Τα Εμφυτεύματα έχουν καλύτερο Αισθητικό αποτέλεσμα και γίνονται συνέχεια πρωτοποριακές εξελίξεις στην τοποθέτησή τους (PRF, μεμβράνες, Μοσχεύματα).

  4.
  Όλο το Πρόσωπο φαίνεται πιο νεανικό, διότι με τα Εμφυτεύματα ΔΕΝ απορροφώνται τα Οστά των Γνάθων.

  5.
  Δεν τροχίζονται διπλανά δόντια για να φτιάξουμε μια γέφυρα, οπότε δεν καταστρέφουμε υγιείς οδοντικούς ιστούς.

  6.
  Σήμερα είναι δυνατόν, ο Ασθενής σε ιδανικές περιπτώσεις μέσα σε μια μέρα να έχει καινούργια σταθερά δόντια, ακόμα και σε περιπτώσεις ολικής νωδότητας, δηλαδή σε πλήρη έλλειψη δοντιών, άνω ή/και κάτω και γνάθου.

  7.
  Μακροπρόθεσμα, τα Εμφυτεύματα, τελικά είναι φθηνότερα από οιαδήποτε συμβατική προσθετική εργασία, παρόλο που αρχικά κοστίζουν περισσότερο. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα Εμφυτεύματα έχουν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια ζωής από οιαδήποτε άλλη προσθετική εργασία. Οι Οδοντοστοιχίες ή κάποια Γέφυρα θα πρέπει να αλλαχθούν μετά 5-7 χρόνια από την τοποθέτησή τους, διότι ατροφεί το Οστούν που συγκρατεί τις Οδοντοστοιχίες ή υποχωρούν οι περιοδοντικοί ιστοί που στηρίζεται η Γέφυρα.

  8.
  Προσφέρουν σημαντική βελτίωση της Ψυχολογίας και της Αυτοπεποίθησης.

  9.
  Μία ακόμα σημαντική παράμετρος, που είναι συνδυασμός των προαναφερόμενων πλεονεκτημάτων V και VII είναι ότι, εάν επιλεγεί η λύσις της κλασικής γέφυρας για την αποκατάσταση αφαιρεθέντος δοντιού, τα τροχισμένα δόντια υφίστανται υφίζηση στα ούλα με την πάροδο του χρόνου, οπότε αποκαλύπτονται οι ρίζες τους και το οστούν που βρίσκεται από κάτω υποχωρεί.

  Τα Πλεονεκτήματα των Εμφυτευμάτων αναπτύσσονται λεπτομερέστερα και στις Συχνές Ερωτήσεις, Ερώτηση 3.

2. Ποιά τα Μειονεκτήματα των Εμφυτευμάτων;
 • Απαιτούν μια επέμβαση, που είναι βέβαια ανώδυνη και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, εάν γίνεται από έμπειρη επιστημονική ομάδα. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι Ασθενείς έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία ακόμη και στην ιδέα της επέμβασης. Αυτό όμως, με την παρουσία Αναισθησιολόγου, ελαχιστοποιείται. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο Ασθενής επικοινωνεί με τους Γιατρούς του, συζητάει μαζί τους και τελειώνοντας την επέμβαση με σιγουριά ΟΛΟΙ επιβεβαιώνουν ότι δεν πόνεσαν καθόλου.
 • Το κόστος σε ολική αποκατάσταση (δηλ. όταν λείπουν όλα τα δόντια), είναι αρχικά μεγαλύτερο των ολικών κλασικών συμβατικών Οδοντοστοιχιών. Αυτό όμως συμβαίνει στην πρώτη φάση, διότι αν αξιολογήσουμε όλη την πορεία κάθε Ασθενούς διαπιστώνεται ότι θα ήταν πολύ προτιμότερο να είχε επιλέξει από την αρχή να βάλει Εμφυτεύματα. Ας δούμε όμως ποιά είναι η συνήθης πορεία ενός ασθενούς: Η αφαίρεση των δοντιών και οι ολικές Οδοντοστοιχίες προκαλούν απορρόφηση του οστού της γνάθου,  γεγονός που σημαίνει ότι σε λίγα  χρόνια δεν θα στηρίζονται οι οδοντοστοιχίες, οπότε θα χρειαστούν αντικατάσταση.  Επομένως, επιβαρύνεται ο ασθενής το κόστος αρχικά της Αναγόμωσης (γέμισμα) των Οδοντοστοιχιών και μετά την αντικατάσταση τους. Αργότερα, όμως όταν το Οστούν της Γνάθου απορροφηθεί και άλλο, η Οδοντοστοιχία δεν θα μπορεί να σταθεροποιηθεί πλέον και η τοποθέτηση των Εμφυτευμάτων θα είναι μονόδρομος. Τότε όμως πιθανόν να μην έχει μείνει ικανοποιητική ποσότητα (σε ύψος και πάχος)  Οστού της Γνάθου, που να μπορεί να στηρίξει τα Εμφυτεύματα και να χρειάζεται Ανάπλαση οστού με μόσχευμα, δηλ. μια ακόμη Επέμβαση, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις της σωστής τοποθέτησης και συγκράτησης των Εμφυτευμάτων. Εάν χρειαστούν όλα αυτά, τότε το κόστος θα ήταν μικρότερο, αλλά και το αποτέλεσμα καλύτερο, εάν από την αρχή ο Ασθενής αποφάσιζε τα Εμφυτεύματα.
 • Η χρονική διάρκεια της θεραπείας με Εμφυτεύματα  διαρκεί περισσότερο χρόνο και συνήθως όλοι θέλουν να τελειώσουν, εάν είναι δυνατόν, αυτοστιγμής την όλη θεραπεία τους. Παρόλα αυτά, υπάρχει δυνατότητα κάλυψης και αυτής της επιθυμίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν προσωρινές αποκαταστάσεις (κινητές ή σταθερές), οι οποίες θα στηρίζονται ακόμη και σε προσωρινά Εμφυτεύματα, που δίνουν τη δυνατότητα της άμεσης αυθημερόν αποκατάστασης μέχρι την τελική φάση της θεραπείας.
  Πέραν αυτών βέβαια, υπάρχει η επιλογή της άμεσης εμφύτευσης και της άμεσης φόρτισης των Εμφυτευμάτων, οπότε ο ασθενής έχει την δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει σαφές, ότι αυτή η λύση στατιστικά ακόμη, φαίνεται να έχει μικρότερα ποσοστά επιτυχίας από την απώτερη εμφύτευση (δηλαδή την τοποθέτηση του Εμφυτεύματος μετά την επούλωση του μετεξακτικού τραύματος).
3. Ποιός είναι υποψήφιος για ένα Οδοντικό Εμφύτευμα;
 • Όποιος επιζητεί το καλύτερο στην προσθετική αποκατάσταση των δοντιών που έχασε.
 • Όποιος θέλει να προσφέρει στον εαυτό του την άψογη αποκατάσταση της Μάσησης, Ομιλίας, Αισθητικής, Ψυχολογίας του.
4. Υπάρχουν αντενδείξεις στην τοποθέτηση Εμφυτευμάτων;
 • Η σημερινή εξέλιξη των Εμφυτευμάτων με τις συνεχώς αναπτυσσόμενες χειρουργικές τεχνικές και η βιοσυμβατότητά τους (ο οργανισμός αντιμετωπίζει το υλικό τους σαν δικό του στοιχείο) έχουν σχεδόν ελαχιστοποιήσει τις αντενδείξεις τοποθέτησής τους μόνο σε περιπτώσεις που συνυπάρχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
 • ΕΙΚΟΝΑ 46 από το ΒΙΒΛΙΟ μας: Τοποθέτηση οπτικού μοσχεύματος και μεμβράνης στο έλλειμμα που προκύπτει προτομιακά μετά τη τοποθέτηση εμφυτευμάτων στη θέση των πλαγίων τομέων που λείπουν. αι, α2, α3) Ακτινογραφικός προεγχειρητικός έλεγχος όπου φαίνεται η ορθοδοντική μετακίνηση των δοντιών σε θέση ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν εμφυτεύματα στις περιοχές των πλαγίων τομέων οι οποίοι λείπουν. βι, β2) Λόγω του οστικού ελλείμματος προτομιακά, το εμφύτευμα ήταν ακάλυπτο στην παρειακή του επιφάνεια μετά τη τοποθέτησή του. γι, γ2) Τοποθετήθηκε οστογενές μόσχευμα από ενδοστοματική δότρια θέση και η περιοχή καλύφθηκε από απορροφήσιμη μεμβράνη. δι, δ2) Έξι μήνες μετά προχωρήσαμε στη προσθετική αποκατάσταση του πλαγίου τομέα με πολύ καλά αισθητικά αποτελέσματα.

  Ο ελεγχόμενος Διαβήτης ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη.
 • Η προχωρημένη ηλικία επίσης ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη.
 • Η οστεοπόρωση αποδεδειγμένα ΔΕΝ επιβαρύνει την πορεία των Εμφυτευμάτων.
 • Η λήψη διφωσφονικών χρειάζεται αξιολόγηση. Σημαντικό ρόλο παίζει ο ακριβής τύπος του φαρμάκου, ο τρόπος λήψεως του και ο χρόνος που μεσολάβησε από την ενδεχόμενη διακοπή των διφωσφονικών.
 • Ασθενείς που υποβάλλονται σε Χημειοθεραπεία ή Ακτινοθεραπεία στην περιοχή των γνάθων μπορούν να βάλουν Εμφυτεύματα, όταν τελειώσει η θεραπεία τους.
 • Ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, έχουν υποστεί Έμφραγμα του μυοκαρδίου, ή παίρνουν Αντιπηκτικάμπορούν να βάλουν Εμφυτεύματα χωρίς κανένα πρόβλημα, μετά από συνεννόηση με τον Καρδιολόγο τους.
 • Η μειωμένη νεφρική ή ηπατική λειτουργία ΔΕΝ αποτελεί αντένδειξη. Εξετάζεται κατά περίπτωση σε συνεργασία με το Θεράποντα Ιατρό.
 • Κατά τη διάρκεια της Εγκυμοσύνης ΔΕΝ τοποθετούνται Εμφυτεύματα.
 • Ασθενείς σε Ανοσοκαταστολή ΔΕΝ επιτρέπεται να βάλουν Εμφυτεύματα.
 • Μανιώδεις καπνιστές έχουν πιο αυξημένο κίνδυνο αποτυχίας, όπως και ασθενείς με
 • Υπερβολική χρήση αλκοόλ.
 • Ασθενείς με περιοδοντίτιδα πρέπει να κάνουν την ενδεδειγμένη θεραπεία, πριν την τοποθέτηση των Εμφυτευμάτων.
5. Παρενέργειες στη γενική κατάσταση της Υγείας μπορεί να υπάρξουν από την τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων;

Οποιοσδήποτε κίνδυνος  για την Υγεία του Ασθενούς δεν μπορεί να δημιουργηθεί από την επέμβαση τοποθέτησης Οδοντικών Εμφυτευμάτων, ακόμα και σε τυχόν επιβαρυμένο κλινικό ιστορικό του. Σπανιότατα, μπορεί να υπάρξουν μικροεπιπλοκές, όπως σε κάθε επέμβαση, που αναφέρονται λεπτομερώς πιο κάτω.

Μια έμπειρη χειρουργική ομάδα αντιμετωπίζει καθημερινά ασθενείς με βεβαρυμένα ιστορικά, στους οποίους πραγματοποιεί σοβαρές επεμβάσεις, πολύ πιο πολύπλοκες των Εμφυτευμάτων και ως εκ τούτου έχει την εμπειρία ορθού χειρισμού σε κάθε δύσκολη περίπτωση.

Είναι προφανές ότι ο Ασθενής θα πρέπει να επιμελείται τα Εμφυτεύματά του, όπως θα έπρεπε να είχε κάνει και με τα δικά του δόντια, οπότε εάν δεν τα φροντίζει, μπορεί να δημιουργηθούν Φλεγμονές, όπως έγινε και με τα δικά του δόντια, που τελικά τα έχασε. Μόνο τότε μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα, οφειλόμενα σε αμέλεια.

Ουσιαστικά, η τοποθέτηση Εμφυτευμάτων μόνο οφέλη μπορεί να προσφέρει, διότι ο Ασθενής μασάει καλύτερα, οι θρεπτικές ουσίεςαπορροφώνται καλύτερα, οπότε ο Οργανισμός του τρέφεται καλύτερα και είναι πιο Υγιής, άρα και πιο ανθεκτικός σε οιαδήποτε λοίμωξη.

Επιπρόσθετα, ο Ασθενής αισθάνεται καλύτερα, διότι έχει ουσιαστική αναβάθμιση της Λειτουργίας του (Μάσησης, Ομιλίας) και της Αισθητικής του.

6. Τι Επιπλοκή μπορεί να υπάρξει με την τοποθέτηση ενός Εμφυτεύματος;

Επιπλοκές μπορεί να υπάρξουν σε οποιαδήποτε Επέμβαση. Η χειρουργική εμπειρία της επιστημονικής ομάδας ελαχιστοποιεί την πιθανότητα οποιασδήποτε επιπλοκής.

Στη Βιβλιογραφία περιγράφονται ως Επιπλοκές μετά την τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων τα ακόλουθα:

 1. Υπαισθησία νεύρου, συνήθως του κάτω φατνιακού – γενειακού που προκαλεί Υπαισθησία του κάτω χείλους και της περιοχής του Γενείου
 2. Διάτρηση του ιγμορείου
 3. Φλεγμονή, είτε άμεσα (λόγω αδυναμίας Ενσωμάτωσης του Εμφυτεύματος με το Οστούν της Γνάθου), είτε απώτερα (λόγω Περιεμφυτευματίτιδος, συνήθως εξαιτίας πλημμελούς φροντίδας του ασθενούς).

Οι Επιπλοκές αυτές είναι υπαρκτές, αλλά πολύ σπάνιες (λιγότερο από 5% σε σωστά επιλεγμένους ασθενείς).

Άλλες ακόμη πολύ πιο σπάνιες επιπλοκές μπορεί να είναι ένα <<Κάταγμα του Εμφυτεύματος>> ή ακόμη <<Προβλήματα στη στήριξη της προσθετικής εργασίας>>, πιθανότατα οφειλόμενα σε υπερβολικές μυομασητηριακές συσπάσεις του ασθενούς, που απαιτούν κάποια άλλη θεραπεία.

7. Τι γίνεται, όταν δεν υπάρχει αρκετό Οστούν;

Το πρόβλημα αυτό διορθώνεται με αύξηση της φατνιακής ακρολοφίας σε Ύψος ή/και Πάχος με Μοσχεύματα και πιθανώς Ανύψωση εδάφους του Ιγμορείου.

Βαριές Ατροφίες των γνάθων πρέπει να διορθωθούν με Ανάπλαση του Οστού πριν τοποθετηθούν Εμφυτεύματα.

 

ΕΙΚΟΝΑ 58 από το ΒΙΒΛΙΟ μας: Κλινική περίπτωση ανύψωσης του εδάφους του ιγμορείου άντρου με πλήρη αφαίρεση του οστού. α, β) Ακτινογραφική και κλινική εικόνα προεγχειρητικά. γ) Αφαίρεση του οστού και σταδιακή αποκόλληση της μεμβράνης. δ, ε) Τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και πλήρωση του κενού με οστικό μόσχευμα. στ) Ακτινογραφική απεικόνιση μετεγχειρητικά.

8. Τι είναι το Οστικό Μόσχευμα και πότε χρησιμοποιείται;

ΕΙΚΟΝΑ 41 από το ΒΙΒΛΙΟ μας: Τοποθέτηση λαγονίου μοσχεύματος για αποκατάσταση στενής φατνιακής ακρολοφίας της άνω γνάθου. α. Λήψη λαγονίου μοσχεύματος. β. Τοποθέτηση του μοσχεύματος στην άνω γνάθο και σταθεροποίησή του με βίδες οστεοσύνθεσης. γ. Ακτινογραφικός έλεγχος μετεγχειρητικά. δ. Κλινική διεγχειρητική εικόνα κατά τη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. ε, στ. Ακτινογραφική και κλινική εικόνα μετά τη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και της προσθετικής εργασίας.

Το Οστικό Μόσχευμα μπορεί να ληφθεί από τον ίδιο τον ασθενή (Αυτομόσχευμα) ή να είναι Τεχνητό Οστικό Μόσχευμα, που το προμηθευόμεθα από το εμπόριο.

Η δότρια θέσης λήψης Μοσχεύματος από τον ίδιο τον Ασθενή, είναι θέμα επιλογής βασιζόμενο στην εμπειρία του Χειρουργού, των πλεονεκτημάτων της δότριας θέσης και της αναγκαίας ποσότητας Οστικού Μοσχεύματος. Συνήθως, μικρές ποσότητες Μοσχεύματος λαμβάνονται από την περιοχή του Στόματος (Γένειο ή πρόσθιο χείλος του κλάδου της κάτω Γνάθου), ενώ μεγαλύτερες από τη Λεκάνη ή το Κρανίο.

Η χρήση των Μοσχευμάτων απαιτείται, όταν το Οστούν δεν είναι επαρκές σε Ύψος ή Πάχος. Ο συνδυασμός Αυτομοσχεύματος και Τεχνητού Μοσχεύματος (του εμπορίου) έχει πολύ καλά αποτελέσματα και αποτελεί  τη λύση εκλογής σε οστικά ελλείμματα.

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι όταν απαιτείται χρήση Μοσχευμάτων για την τοποθέτηση Εμφυτευμάτων, είναι τόσο προχωρημένη η Απορρόφηση του Οστού, που η Συγκράτηση οιασδήποτε κινητής ολικής Οδοντοστοιχίας ΔΕΝ θα ήταν εφικτή, οπότε, η τοποθέτηση Εμφυτευμάτων είναι μονόδρομος.

Δείτε περισσότερα, επιλέγοντας από το Κεντρικό Μενού <Εμφυτεύματα> και μετά <Οστικά Μοσχεύματα>.

9. Μέχρι ποίου σημείου μπορούν να φτάσουν τα ποσοστά επιτυχίας του κάθε Εμφυτεύματος;

Η επέμβαση της τοποθέτησης των Εμφυτευμάτων θεωρείται από τις πιο σίγουρες ιατρικές πράξεις με ποσοστό 95% επιτυχίας ανά Εμφύτευμα, σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές και σε ιδανικές συνθήκες (Πανεπιστημιακές Κλινικές, έμπειροι Χειρουργοί, επιλεγμένα υλικά).

Είμεθα ευτυχείς να αναφέρουμε ότι τα δικά μας αποτελέσματα είναι ακόμα λίγο καλύτερα από το προαναφερόμενο ποσοστό.

10. Πόσα χρόνια αντέχουν τα Εμφυτεύματα;

Τα Εμφυτεύματα μπορούν να διατηρηθούν για πάντα, όταν υπάρχει μια συνεχής φροντίδα τους από τον ασθενή.

Ξεκίνησαν στην Ελλάδα γύρω στο 1990 και είναι πολυάριθμοι οι ασθενείς που έχουν τα Εμφυτεύματα τους από τότε.

Τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι τα Οδοντικά Εμφυτεύματα διατηρούνται και πάνω από 30 χρόνια, ενώ οι προσθετικές εργασίες που στηρίζονται σε αυτά έχουν σχεδόν άριστη απόδοση για τουλάχιστον 10 χρόνια.

Το μόνο δυσάρεστο είναι ότι πολλοί Ασθενείς ΔΕΝ ακολουθούν τη σαφή Διεθνή Οδηγία, που από την πρώτη μέρα τους ευαισθητοποιήσαμε, ότι χρειάζεται ανά εξάμηνο στην αρχή και ανά έτος αργότερα να κάνει επίσκεψη στον Γιατρό του για έναν καθαρισμό Δοντιών και Εμφυτευμάτων και έλεγχο της στοματικής τους Υγιεινής, αξιολογώντας έτσι την επιμέλεια με την οποία φροντίζουν το Στόμα τους.

Είναι προφανές ότι για την εξασφάλιση αυτής της μακροχρόνιας πορείας, θα πρέπει ο Ασθενής να πλένει τα Δόντια του τρεις φορές την ημέρα μετά από κάθε γεύμα και να επισκέπτεται τουλάχιστον ανά έτος τον Γιατρό του.

11. Τι πρέπει να κάνω για να αποκαταστήσω το πρόβλημα στο στόμα μου;
 • Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης της στοματικής σας υγείας από έμπειρη ομάδα, προκειμένου να αποφασιστεί ποιά από τα φυσικά δόντια μπορούν να διατηρηθούν στο στόμα και αν χρειάζονται κάποια θεραπεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα εύσειστα δόντια, των οποίων η κινητικότητα δεν βελτιώνεται μετά από θεραπεία, πρέπει να αφαιρούνται, διότι προκαλούν περαιτέρω απώλεια του φατνιακού οστού.
  Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα αφαιρεθούν δόντια που η προσπάθεια θεραπείας τους απέτυχε ή όταν η οιαδήποτε θεραπευτική τους προσέγγιση δεν μπορεί να έχει, κατά τη γνώμη και εμπειρία του θεράποντος ιατρού, θετικό αποτέλεσμαΕπιβάλλεται να γίνει προσπάθεια διάσωσης κάθε δοντιούόταν υπάρχει ελπίδα να θεραπευτείκαι να διατηρηθεί στο φραγμό χωρίς να δημιουργεί προβλήματα.
 • Άμεση αφαίρεση κάθε εστίας Φλεγμονής.
 • Ακτινογραφική μελέτη του υπάρχοντος οστού με Πανοραμική και Dental Scan, προκειμένου να διαπιστωθεί το υπάρχον ύψος και πάχος της φατνιακής ακρολοφίας, στην περιοχή που αποφασίζεται να  τοποθετηθούν τα ΕμφυτεύματαΔημιουργία εξατομικευμένου σχεδίου θεραπείας για Eμφυτεύματα ή/και για συμβατική προσθετικήαποκατάσταση.
 • Συζήτηση μεταξύ Γιατρών και Ασθενούς για Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα άλλων θεραπευτικών λύσεων πέραν των Eμφυτευμάτων.
 • Εάν αποφασιστούν Eμφυτεύματα, επιλογή της κατάλληλης Χειρουργικής ομάδας και ενός έμπειρου Προσθετολόγου.
 • Εκπόνηση του ορθότερου εξατομικευμένου σχεδίου θεραπείας σε συνεργασία με τους Γιατρούς σας (Χειρουργό και Προσθετολόγο).
12. Ποιόν πρέπει να συμβουλευτώ για να βάλω Οδοντικά Εμφυτεύματα;
 • Τα Εμφυτεύματα απαιτούν την συνεργασία σας με δυο εξειδικευμένες ειδικότητες: α) το Χειρουργό και β) τον Προσθετολόγο, κάθε μια από τις ειδικότητες αυτές απαιτεί πολλά χρόνια εκπαίδευσης.Είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχει αυτή η επιστημονική ομάδα και αυτονόητα μεγαλύτερη εξειδίκευση, τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να επιτύχει στην πορεία των ασθενών της.

  Θα πρέπει βέβαια εδώ να τονιστεί, ότι απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση της εμπειρίας του Χειρουργού. Αυτό σημαίνει, ότι ο Επεμβαίνων όχι μόνο να έχει την ικανότητα και τη γνώση να κάνει όλες τις Επεμβάσεις, επί του προκειμένου, Ανάπλασις του Οστού των γνάθων, αλλά θα πρέπει και να μπορεί να αξιολογήσει από τις διάφορες δυνατές μεθόδους, την πιο κατάλληλη για τη συγκεκριμένη περίπτωση ασθενούς.

  Επιπρόσθετα, η έμπειρη επιστημονική ομάδα χρειάζεται και ένα ισάξιο της Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο, που θα μπορέσει με τις οδηγίες των γιατρών να πετύχει το τέλειο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα σε κάθε Εξατομικευμένο Σχέδιο Θεραπείας για τον συγκεκριμένο ασθενή.

  Το πρόβλημα είναι, ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι απρόοπτο μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης, οπότε η εμπειρία του Επεμβαίνοντος είναι πολύτιμη, ακόμα και στην απλή σχετικά επέμβαση των Εμφυτευμάτων.

  ΕΙΚΟΝΑ 74 από το ΒΙΒΛΙΟ μας: Τεχνικές αύξησης του πάχους και του ύψους της φατνιακής ακρολοφίας. α) Le Fort I οστεοτομία και τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος ενδιάμεσα για αντιμετώπιση έντονης κάθετης ή/και οριζόντιας απορρόφησης της άνω γνάθου. β) Διατατική οστεογένεση στο πρόσθιο τμήμα της άνω γνάθου μετά από κάθετη οστεοτομία για αύξηση του εύρους της φατνιακής ακρολοφίας.


  ΕΙΚΟΝΑ 75 από το ΒΙΒΛΙΟ μας: Διάφορες τεχνικές αποκατάστασης έντονα απορροφημένης άνω γνάθου. α) Επένθετο (onlay) οστικό μόσχευμα στην άνω γνάθο για αποκατάσταση τόσο του εύρους όσο και του ύψους της φατνιακής ακρολοφίας. β) Ένθετο (inlay) οστικό μόσχευμα για ανύψωση του εδάφους του ιγμορείου άντρου. γ) Ένθετο (inlay) οστικό μόσχευμα για αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων της φατνιακής ακρολοφίας της άνω γνάθου. δ) Le Fort I οστεοτομία και τοποθέτηση οστικού μοσχεύματος (en block) ενδιάμεσα για αντιμετώπιση έντονης κάθετης ή/και οριζόντιας απορρόφησης της άνω γνάθου. ε, στ) Διατατική οστεογένεση μετά από κάθετη ή οριζόντια οστεοτομία της φατνιακής ακρολοφίας της άνω γνάθου για αύξηση του εύρους ή του ύψους αυτής αντίστοιχα. ζ) Διαχωρισμός (splitting) της φατνιακής ακρολοφίας για την αύξηση του εύρους αυτής.

13. Είναι η Εμφυτευματολογία ξεχωριστή ειδικότητα της Οδοντιατρικής;

Η Εμφυτευματολογία ΔΕΝ είναι ξεχωριστή ειδικότητα της Οδοντιατρικής, διότι η άσκησή της περιλαμβάνει δύο ειδικότητες, δεδομένου ότι η αποκατάσταση ενός ασθενούς με Εμφυτεύματα έχει δύο στάδια, το Χειρουργικό και το Προσθετικό.Επομένως, η Εμφυτευματολογία απαιτεί τη γνώση από δύο πεδία της Οδοντιατρικής: τη Χειρουργική του Στόματος και των Γνάθων και την Προσθετική. Αμφότερα τα πεδία αυτά έχουν πολλά χρόνια εκπαίδευσης το καθένα και αποτελούν ξεχωριστές η καθεμία εξειδικεύσεις της Οδοντιατρικής.

Η Χειρουργική Στόματος περιλαμβάνεται στη Στοματική & ΓναθοΠροσωπική Χειρουργική, η οποία είναι ειδικότητα που απαιτεί δύο Πτυχία (Ιατρικής & Οδοντιατρικής) και 5 χρόνια νοσοκομειακής Εκπαίδευσης.

Είναι προφανές ότι οι Επιστήμονες που έχουν ολοκληρώσει αυτή την εκπαίδευση ως Χειρουργοί, έχοντες λάβει δύο πτυχία, Ιατρικής και Οδοντιατρικής και μετά 5 χρόνια νοσοκομειακή εμπειρία, αποτελούν συνήθως την καλύτερη εγγύηση για το άριστο αποτέλεσμα κάθε χειρουργικής επέμβασης.

14. Υπάρχει ειδικότητα Εμφυτευματολόγου;

Ειδικότητα Εμφυτευματολόγου δεν υπάρχει.

Όπως προαναφέραμε, η ολοκλήρωση της αποκατάστασης ενός ασθενούς με Εμφυτεύματα έχει δύο στάδια, το Χειρουργικό και το Προσθετικό.  

Επομένως, ο Εμφυτευματολόγος θα έπρεπε να έχει ειδικευθεί ή και ολοκληρώσει επίσημες σπουδές και στις δύο ειδικότητες αυτές.

15. Έχω κάποια δικά μου δόντια ακόμη στο Στόμα. Μπορούν να με βοηθήσουν τα Εμφυτεύματα;

Κανένα φυσικό δόντι δεν πρέπει να εξαχθεί, εάν μπορεί να διατηρηθεί στο Στόμα.
Από την άλλη πλευρά ένα δόντι για να μπορέσει να διατηρηθεί, θα πρέπει να είναι υγιές ή να μπορεί να θεραπευθεί.

Στόχος επομένως, είναι να βρίσκεται πάντα η πιο κατάλληλη λύση για την συνύπαρξη Υγιών φυσικών Δοντιών και Εμφυτευμάτων.

ΕΙΚΟΝΑ 77 από το ΒΙΒΛΙΟ μας: Τοποθέτηση εμφυτευμάτων λόγω συγγενούς ελλείψεων των πλαγίων τομέων της άνω γνάθου σε νεαρή ασθενή με οπερωιοσχιστία. α) Κλινική και ακτινογραφική απεικόνιση προεγχειρητικά με τη βοήθεια πανοραμικής και οπισθοφατνιακών ακτινογραφιών. Φαίνεται η μετακίνηση δοντιών που έχει επιτευχθεί μετά την εφαρμογή ορθοδοντικής θεραπείας και η επίτευξη ικανού διαστήματος για τοποθέτηση εμφυτευμάτων στις περιοχές των πλαγίων τομέων. β) Κλινικά στάδια τοποθέτησης εμφυτευμάτων στην περιοχή των πλαγίων τομέων. Λόγω της ιδιομορφίας του προστομιακού πετάλου, το εμφύτευμα παρέμεινε εν μέρει ακάλυπτο μετά την τοποθέτησή του. Για το λόγο αυτό τοποθετήθηκε οστικό μόσχευμα από ενδοστοματική δότρια θέση και μεμβράνη κάλυψης. Τα τραύμα συρράφθηκε κατά πρώτο σκοπό. γ) Έξι μήνες μετά η οστεοενσωμάτωση ήταν απιτυχής και έγινε αποκάλυψη των εμφυτευμάτων ώστε να τοποθετηθεί προσθετική αποκατάσταση. δ) Τελική κλινική εικόνα της ασθενούς.

16. Μετά από μία απονεύρωση το δόντι μου έσπασε και πρέπει να το βγάλω. Μπορώ να βάλω Εμφύτευμα;

Φυσικά! Την ημέρα της εξαγωγής του δοντιού μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα το Εμφύτευμα. Πιθανότατα να μπορεί να τοποθετηθεί και άμεσα η προσθετική εργασία, οπότε θα έχετε άμεση λύση του προβλήματός σας.

17. Πόσες ακτινογραφίες πρέπει να κάνω, γιατί με ανησυχεί η επιβάρυνση από την ακτινοβολία

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η επιβάρυνση της ακτινοβολίας στις πανοραμικές ακτινογραφίες, ιδιαίτερα με τα σύγχρονα ψηφιακά μηχανήματα, είναι μηδαμινή.  Κατά συνέπεια δε χρειάζεται να έχετε την παραμικρή ανησυχία.

Πάντως εκτός από την αρχική μελέτη, που θα απαιτηθεί εκτός της πανοραμικής και το Dental Scan, στη συνέχεια μόνο η πανοραμική συνήθως καλύπτει τον έλεγχο της πορείας σας.

18. Καπνίζω τουλάχιστον 15 τσιγάρα την ημέρα, καμιά φορά μέχρι και 25. Νομίζετε ότι με τα Εμφυτεύματα που θέλω να βάλω, μπορεί να έχω πρόβλημα;

Ατυχώς, το τσιγάρο δρα πολύ βλαπτικά και ειδικότερα στο στόμα αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για διάφορες παθήσεις. Υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι το τσιγάρο πέρα από τη γενικότερη επιβάρυνση του οργανισμού, δρα και στα Εμφυτεύματα πολύ αρνητικά, αυξάνοντας την πιθανότητα απόρριψής τους.

Το θέμα είναι επομένως, εάν επιθυμείτε να κόψετε το τσιγάρο, προσωρινά ή μόνιμα. 
Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε κάθε επιλογή σας.

Ο Βελονισμός και συγκεκριμένα ο ΩτοΒελονισμός, που εφαρμόζουμε εδώ και χρόνια στο Ιατρείο μας, μπορεί να σας βοηθήσει απεριόριστα.

Με αυτή την επιλογή σας πέρα από τη σωστή διατροφή σας, που θα πετύχετε με τα Εμφυτεύματά σας, θα βοηθήσετε τον εαυτό σας να απαλλαγεί από τη συνήθεια αυτή, τουλάχιστον προσωρινά, αν δεν επιθυμείτε τη μόνιμη διακοπή της. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επιβαρύνετε την επούλωση των Εμφυτευμάτων σας.

Η διακοπή του καπνίσματος, ακόμα και κατά τις ημέρες της Επέμβασης, δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστεί, εάν εσείς δεν το επιθυμείτε.

19. Η Οστεοπόρωση ή και η Εμμηνόπαυση αποτελούν αντένδειξη για τα Εμφυτεύματα;

Έχει σήμερα αποδειχθεί ότι η Οστεοπόρωση δεν έχει μεγαλύτερη πιθανότητα αρνητικών αποτελεσμάτων από τη φυσιολογική κατάσταση του Οστού των Γνάθων. Άρα, τα προαναφερόμενα ΔΕΝ αποτελούν κανένα επιβαρυντικόπαράγοντα για την πορεία των Εμφυτευμάτων.

Απλά μόνον χρειάζονται προσοχή κάποια φάρμακα, που λαμβάνονται για την Οστεοπόρωση, διότι κάποια συγκεκριμένα (Διφωσφονικά, χορηγηθέντα ενδοφλεβίως) μπορεί να δημιουργήσουν διάφορα προβλήματα.