Κεντρικό Μενού

Φλεγμονές στο Στόμα

από Τερηδονισμένα ή ατελώς Απονευρωμένα
ή Έγκλειστα Δόντια, Κύστεις, Αποστήματα

Οι Φλεγμονές αναφέρονται μαζί με τα Εμφυτεύματα για να τονιστεί ότι πρέπει να διορθωθούν, ΠΡΙΝ οιαδήποτε τοποθέτηση Εμφυτευμάτων

1. Γιατί οι Φλεγμονές στο Στόμα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τη ζωή μας;

Η φλεγμονή μπορεί από την περιστοματική περιοχή (Δόντια, Ιγμόρεια, Σιελογόνους αδένες) να επεκταθεί στον Τράχηλο ή στον Οφθαλμικό κόγχο. Από εκεί μπορεί περαιτέρω να εμβολιστεί στον Εγκέφαλο ή στον Πνεύμονα. Εκτός αυτών των περιοχών η φλεγμονή μπορεί να εντοπιστεί σε οιοδήποτε σημείο του σώματος, ενώ ακόμη είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μια γενική επιβάρυνση ΟΛΟΥ του οργανισμού, αρχικά ως απλή κακουχία και αργότερα με αύξηση κάθε αιματολογικού δείκτη φλεγμονής (λευκά, CRP κλπ.).

Έχουμε σώσει πολλούς ασθενείς, που προλάβαμε κάποια δυσμενή επέκταση της φλεγμονής τους, που ξεκίνησε από το στόμα και κατορθώσαμε έτσι να αποφύγουμε τη σοβαρή επίπτωση στη ζωή τους.

Ατυχώς ακόμη χάνονται διεθνώς ασθενείς με παρόμοιες δυσμενείς επεκτάσεις οδοντικών αποστημάτων, διότι καθυστέρησαν να επισκεφθούν τον Ειδικό, όπως φαίνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία, ακόμα και από δικά μας άρθρα.

Η πιθανότητα επέκτασης μιας φλεγμονής από το στόμα σε οιοδήποτε σημείο του σώματος εξαρτάται από την τυχόν μειωμένη άμυνα του ασθενούς τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Έχουμε δημοσιεύσει περίπτωση νεαρού ασθενούς, υγιέστατου, που σε ηλικία 15 ετών περίπου, έκανε από Ιγμορείτιδα Οφθαλμικό απόστημα.

Εάν το Πνευμονικό ή Οφθαλμικό απόστημα παραμεληθεί, ή δεν διαγνωστεί άμεσα, τότε υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι για την ζωή του ασθενούς.

Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται στη δική μας μελέτη (link), εάν δημιουργηθεί Μεσοθωρακίτιδα, η πιθανότητα απώλειας της ζωής του ασθενούς ανέρχεται στο 42,8%.

Η λήψη κάποιου αντιβιοτικού από οδηγία φίλου – συγγενούς ή ακόμη και κάποιου μη ειδικού γιατρού ή φαρμακοποιού, χωρίς άμεση εξέταση από Ειδικό, μπορεί να αποβεί εγκληματική αμέλεια για την ίδια τη ζωή του ασθενούς.

2. Πως δημιουργούνται οι Φλεγμονές στο Στόμα;

Οι φλεγμονές στην περιοχή του στόματος μπορεί να προέρχονται από τα/τους:

  1. Δόντια: όταν δημιουργήσουν Τερηδόνα ή Απόστημα
  2. Ούλα: από Ουλίτιδα ή Περιοδοντίτιδα
  3. Ιγμόρεια: από Ιγμορείτιδα
  4. Σιελογόνους Αδένες: μετά φλεγμονή τους, δηλ. Σιαλαδενίτιδα (πχ από λίθο)
3. Οι Φλεγμονές στο Στόμα μπορούν να επεκταθούν σε όλο τον Οργανισμό;

Οι φλεγμονές στο στόμα μπορεί να επεκταθούν σε όλο τον Oργανισμό, διότι το στόμα έχει πολύ καλή αιμάτωση και στενή γειτνίαση με πολλά ευγενή όργανα (οφθαλμός, εγκέφαλος κλπ).  Εκτός αυτών όλων, τα μεγάλα αγγεία (καρωτίδα, σφαγίτιδα) και οι ανατομικοί χώροι που δημιουργούνται κατά την πορεία τους, παίζουν σημαντικό ρόλο στην επέκταση της οδοντογενούς αιτιολογίας φλεγμονής, που από το στόμα μπορεί οπουδήποτε να εμβολιστεί.

Πιο συχνά οι φλεγμονές στο στόμα επεκτείνονται στο Θώρακα δημιουργώντας Πνευμονικό Απόστημα, Περικαρδίτιδα κλπ. Άλλη συνήθης επέκταση που επίσης ενέχει  σοβαρό κίνδυνο είναι στα Ιγμόρεια. Από τα ιγμόρεια η φλεγμονή μπορεί να εμβολιστεί στον Οφθαλμικό Κόγχο και από εκεί στον Εγκέφαλο.

Η χρήση των αντιβιοτικών, αλλά κυρίως η ευαισθητοποίηση των γιατρών, όπως και η ενημέρωση των ασθενών έχει μειώσει σημαντικά τον αριθμό των ασθενών που χάνουν τη ζωή τους από φλεγμονές δοντιών που επεκτείνονται από το στόμα στον εγκέφαλο ή τον πνεύμονα, δημιουργώντας αντίστοιχα εγκεφαλικά ή πνευμονικά αποστήματα.

4. Πως μπορώ να ελέγξω την ύπαρξη τυχόν Φλεγμονών στο Στόμα;

Με επίσκεψη σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, όπου θα χρειαστείτε και μια πρόσφατη πανοραμική ακτινογραφία .

5. Τι μπορώ να κάνω για να μην έχω Φλεγμονές στο Στόμα μου;

α) Να πηγαίνετε για έλεγχο στο γιατρό σας, οπωσδήποτε ανά έτος τουλάχιστον.

β) Πρέπει να έχετε καλή στοματική υγιεινή, πλένοντας τα δόντια σας μετά από κάθε γεύμα. 

Πως εξασφαλίζεται η καλή στοματική υγεία

  1. Αντιμετώπιση κάθε φλεγμονής
  2. Θεραπεία ή εξαγωγή υπαίτιου δοντιού, που προκαλεί φλεγμονή και αντικατάσταση του με κλασσική προσθετική εργασία ή εμφύτευμα (ένα ή περισσότερα, ανάλογα με την κενή περιοχή).
  3. Προτίμηση της Θεραπείας των δοντιών έναντι της εξαγωγής τους. Η εξαγωγή συστήνεται μόνο όταν κάθε θεραπευτική προσπάθεια απέτυχε.
  4. Έλεγχος ιγμορείων και σιελογόνων αδένων
  5. Πανοραμική ακτινογραφία σε συχνότητα ανάλογη με το ιστορικό του ασθενούς (ανά ένα έως τρία έτη)
  6. Στην περίπτωση των εμφυτευμάτων ή άλλων ενδοστοματικών θεραπειών ισχύουν διαφορετικά πρωτόκολλα συχνότητας ακτινογραφικού ελέγχου.
6. Πως τα Εμφυτεύματα συμβάλουν στην πρόληψη των Φλεγμονών στο Στόμα;

Η τοποθέτηση των Εμφυτευμάτων γίνεται μετά από την εξάλειψη κάθε εστίας Φλεγμονής στο Στόμα και ο ασθενής, μετά τη θεραπεία με τα Εμφυτεύματα βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο στοματικής υγείας.

Μετά την αποκατάσταση των δοντιών που έχασε, με Εμφυτεύματα, είναι πολύ καλά πληροφορημένος και κυρίως ευαισθητοποιημένος για την υγιεινή του στόματος.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών που έχουν βάλει Εμφυτεύματα, να διατηρούν και να παρακολουθούν την υγεία του στόματος τους. Έζησαν τις επιπτώσεις της αμέλειάς τους και σίγουρα δεν θέλουν να ξαναφτάσουν στο ίδιο επίπεδο αδιαφορίας για τον εαυτό τους.

Από την άλλη πλευρά, οι Ασθενείς μας δεν θέλουν να χάσουν αυτό που απέκτησαν, δηλαδή την καλύτερη Υγεία, τη βελτιωμένη ψυχική τους διάθεση, τη νεότερη εμφάνισή τους και την αναβάθμιση της Αισθητικής του Προσώπου τους, τη σωστή τους ομιλία, την άνετη μάσηση και διατροφή τους, που τους προσφέρει τη δυνατότητα να λειοτριβήσουν σωστά τις τροφές, προκειμένου ο Οργανισμός τους να μπορεί να προσλάβει άνετα τα θρεπτικά συστατικά της.

Άρα, ενσυνείδητα η συντριπτική πλειοψηφία των Ασθενών μας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, διατηρεί τα Εμφυτεύματα εφ’όρου ζωής.