Κεντρικό Μενού

Ο οστίτης ιστός είναι ένας εξειδικευμένος συνδετικός ιστός που αποτελείται από ανόργανο (70%) και οργανικό (30%) τμήμα. Το κύριο ανόργανο συστατικό είναι ο υδροξυαπατίτης (HA) Ca10(PO4)6(OH)2, που αποτελείται από φωσφορικό ασβέστιο. Το οργανικό τμήμα αποτελείται κυρίως από ίνες κολλαγόνου τύπου Ι, καθώς και εξειδικευμένα οστικά κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των οστεοκλαστών, των οστεοβλαστών και των οστεοκυττάρων, τα οποία επιτρέπουν στο οστό να αλλάζει συνεχώς με διαδικασίες αναδιαμόρφωσης και επιδιόρθωσης.

Το Oδοντικό Eμφύτευμα είναι ένα βιοϋλικό που εισάγεται στο οστό της γνάθου για να αντικαταστήσει τη ρίζα ενός δοντιού που λείπει. Η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων σε ασθενείς με μερική ή ολική νωδότητα (έλλειψη δοντιών) έχει γίνει μια θεραπεία ρουτίνας για τη στοματική αποκατάσταση. Διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως στην κατασκευή οδοντικών εμφυτευμάτων έχουν τεκμηριωθεί. Το τιτάνιο (Ti) ήταν η πρώτη επιλογή ως υλικό για την κατασκευή εμφυτευμάτων δοντιών λόγω του συνδυασμού των εξαιρετικών χαρακτηριστικών του, όπως η υψηλή αντοχή στην κόπωση, τη διάβρωση και τη φθορά και η βιοσυμβατότητα .

Η επούλωση του οστού γύρω από τα εμφυτεύματα είναι μια περίπλοκη και δυναμική φυσιολογική διαδικασία, που ρυθμίζεται από παράγοντες ανάπτυξης και διαφοροποίησης που απελευθερώνονται από τα κύτταρα του αίματος και ενεργοποιείται στη σύνδεση οστού-εμφυτεύματος για την επίτευξη οστεοενσωμάτωσης .

Η οστεοενσωμάτωση είναι η διαδικασία που προκύπτει από μια άμεση δομική και λειτουργική σύνδεση μεταξύ του οστού και της επιφάνειας του εμφυτεύματος κατά τη λειτουργική φόρτιση, παρέχοντας έτσι την προϋπόθεση για την επιθυμητή λειτουργία του οδοντικού εμφυτεύματος.

Η διαδικασία οστεοενσωμάτωσης ενός εμφυτεύματος σε υγιείς συνθήκες είναι πολύπλοκη και διαρκεί αρκετές εβδομάδες για να επιτευχθεί.

Αμέσως μετά την εμφύτευση, οι φλεγμονώδεις αντιδράσεις κυττάρων και οστικών κυττάρων λαμβάνουν χώρα στη επιφάνεια επαφής οστού-εμφυτεύματος. Ακολουθεί η διαδικασία της οστικής αναγέννησης, η οποία ρυθμίζεται από διάφορους βιολογικούς παράγοντες των ιστών που περιβάλλουν το εμφύτευμα. Στη συνέχεια, ο εμπλουτισμός των οστών με ανόργανα άλατα πραγματοποιείται στις θέσεις επαφής με τα οδοντικά εμφυτεύματα.

Σε μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2022 οι Josefa Alarcón ApablazaFernando José DíasKarina Godoy SánchezPablo NavarroCamila Venegas, and Ramón Fuentes ανέλυσαν τον σχηματισμό οστού και την οστεοενσωμάτωση  οδοντικών εμφυτευμάτων που βρίσκονταν σε λειτουργία για 5 χρόνια. Η εξέταση έγινε μικροσκοπικά μέσω μορφολογικής ανάλυσης της επιφάνειας και της χημικής σύνθεσης μέσω ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης μεταβλητής πίεσης (VP-SEM) και φασματομετρίας ακτίνων Χ διασποράς ενέργειας.

Αναλύθηκαν η χημική σύνθεση και τα γενικά χαρακτηριστικά της δομικής μορφολογίας τυχαίων περιοχών των επιφανειών οστεοενσωματωμένου οδοντικού εμφυτεύματος από δείγμα ex vivo.

Τα εμφυτεύματα δοντιών αποδείχτηκε ότι έχουν εξαιρετική και μακροχρόνια βιοσυμβατότητα που επιτρέπει τον σχηματισμό ώριμου οστίτη ιστού γύρω από αυτά.

Πηγή: Int J Mol Sci. 2022 Aug; 23(16): 8882.

Analysis of the Chemical Composition and Morphological Characterization of Tissue Osseointegrated to a Dental Implant after 5 Years of Function

Josefa Alarcón ApablazaFernando José DíasKarina Godoy SánchezPablo NavarroCamila Venegas, and Ramón Fuentes

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9408532/