Κεντρικό Μενού

Τα ζυγωματικά εμφυτεύματα έχουν τεκμηριωθεί ως εναλλακτική λύση για την αποκατάσταση της ατροφικής οπίσθιας άνω γνάθου τόσο με τα κλασικά πρωτόκολλα δύο σταδίων όσο και με πρωτόκολλα άμεσης φόρτισης.

Πλεονεκτήματα και ενδείξεις

Τα ζυγωματικά εμφυτεύματα αποφεύγουν τις διαδικασίες μεταμόσχευσης οστού και ανύψωσης ιγμορείου και επομένως συμβάλλουν σε μια συντομότερη και πιο άνετη θεραπεία. Περαιτέρω ενδείξεις για ζυγωματικά εμφυτεύματα περιλαμβάνουν αποτυχία στη  συμβατική τοποθέτηση εμφυτεύματος, αποτυχία στη μεταμόσχευση και ανύψωση ιγμορείου, αποκατάσταση μετά από εκτομές όγκου και τραύματος.

Χειρουργική διαδικασία

Στην ατροφική οπίσθια άνω γνάθο γενικά τοποθετείται ένα ζυγωματικό εμφύτευμα σε κάθε πλευρά της άνω γνάθου σε συνδυασμό με 2-4 συμβατικά εμφυτεύματα στην πρόσθια περιοχή.

Στο κλασικό πρωτόκολλο, τα ζυγωματικά εμφυτεύματα εισάγονται, μέσω της φατνιακής ακρολοφίας και του ιγμορείου, στο ζυγωματικό οστό για αγκύρωση. Για την οπτική επαφή της σωστής θέσης εμφυτεύματος είναι απαραίτητη η πρόσβαση στον γναθιαίο κόλπο (ιγμόρειο) ύστερα από ανύψωση της μεμβράνης Schneiderian (μεμβράνη του ιγμορείου).

Εναλλακτικά, έχει περιγραφεί η τοποθέτηση του ζυγωματικού εμφυτεύματος  εκτός ιγμορείου προκειμένου να μειωθεί η συχνότητα των επιπλοκών του ιγμορείου και να βελτιωθεί η θέση του εμφυτεύματος και η θέση του προφίλ ανάδυσης προς τη φατνιακή ακρολοφία.

Η τοποθέτηση ζυγωματικών εμφυτευμάτων απαιτεί σημαντική χειρουργική εκπαίδευση και εμπειρία και σχολαστικό διαγνωστικό σχεδιασμό.

Για μια επαρκή επισκόπηση των ανατομικών δομών, είναι απαραίτητος ο προεγχειρητικός τρισδιάστατος σχεδιασμός με αξονική τομογραφία ή CBCT.

Πρόγνωση

Μακροπρόθεσμες προοπτικές μελέτες με τις κλασικές προσεγγίσεις 2 σταδίων και άμεσης φόρτισης τεκμηριώνουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας με ελάχιστες μόνο επιπλοκές. Το αθροιστικό ποσοστό επιβίωσης των ζυγωματικών εμφυτευμάτων είναι 96% μετά από 12 χρόνια.

Επιπλοκές

Η πιο συχνή επιπλοκή που σχετίζεται με τα ζυγωματικά εμφυτεύματα είναι η ιγμορίτιδα. Η κατάλληλη προεγχειρητική διάγνωση και αξιολόγηση του γναθιαίου κόλπου (ιγμορείου) καθώς και η χρήση της εκτός ιγμορείου χειρουργικής προσέγγισης και η άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων φαίνεται να μειώνουν ή και εξαλείφουν αυτή την επιπλοκή.

Άλλες εξαιρετικά σπάνιες επιπλοκές που έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση ζυγωματικών εμφυτευμάτων περιλαμβάνουν παραισθησία του υποκόγχιου νεύρου, στοματοκολπικό συρίγγιο και διάτρηση του κόγχου.