Κεντρικό Μενού

Οι ΓναθοΠροσωπικοί Χειρουργοί είναι οι πλέον κατάλληλοι για να πραγματοποιήσουν τη χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων προς αντικατάσταση των ελλειπόντων δοντιών, κατά το συμπέρασμα της Μελέτης.

Πηγή:

Public and Patient Knowledge About Dental Implants.

Τόσο οι ασθενείς που σκοπεύουν να τοποθετήσουν Οδοντικά Εμφυτεύματα, όσο και ο γενικός πληθυσμός, συμφωνούν σε μια νέα μελέτη ότι: οι ΓναθοΠροσωπικοί Χειρουργοί είναι οι πλέον κατάλληλοι για να πραγματοποιήσουν τη χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων προς αντικατάσταση των ελλειπόντων δοντιών.

Η μελέτη διαπιστώνει επίσης ότι το κοινό χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση γύρω από τα Οδοντικά Εμφυτεύματα και οι Οδοντίατροι πρέπει δραστήρια να αναλάβουν την πληροφόρηση αυτή, προκειμένου να αυξηθούν οι ασθενείς που θα αποφασίσουν να έχουν την εμπειρία αυτής της θεραπείας.

Λεπτομερέστερα για τη μελέτη αυτή, δύο ομάδες ενηλίκων ασθενών ερωτήθηκαν για Οδοντικά Εμφυτεύματα και από που έλαβαν πληροφορίες σχετικά με αυτά.

Η μια ομάδα γενικού πληθυσμού αποτελείτο από 50 τυχαία επιλεγμένους ασθενείς που επισκέφθηκαν την Κλινική Επειγόντων της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Virginia Commonwealth. Αυτοί οι ασθενείς δεν σκόπευαν να τοποθετήσουν οδοντικά εμφυτεύματα.

Η άλλη ομάδα αποτελείτο από 76 ασθενείς, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει εξέταση στην Κλινική Οδοντικών Εμφυτευμάτων της Σχολής.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες και από τις δύο ομάδες συμφώνησαν ότι:

1) οι ΓναθοΠροσωπικοί  Χειρουργοί είναι οι  πλέον κατάλληλοι γιατροί για την τοποθέτηση των Εμφυτευμάτων,

2) τα Εμφυτεύματα χρειάζονται την ίδια στοματική υγιεινή και οδοντιατρική φροντίδα με τα φυσικά δόντια και

3) ο βασικός λόγος που οι ασθενείς δεν προχωρούν στη τοποθέτηση Εμφυτευμάτων είναι το υψηλό κόστος.

Σχεδόν το 25% της ομάδας γενικού πληθυσμού ΔΕΝ είχε ποτέ ακούσει για Οδοντικά Εμφυτεύματα.

Το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου 75% της ομάδας αυτής είχε πληροφορίες για τα Οδοντικά Εμφυτεύματα από λιγότερο αξιόπιστες πηγές, όπως συγγενείς και φίλους.

Αντίθετα οι ασθενείς που είχαν προγραμματίσει εξέταση στην Κλινική Οδοντικών Εμφυτευμάτων  δήλωσαν σε υψηλότερο ποσοστό ότι ο Οδοντίατρος τους ήταν η κύρια πηγή πληροφοριών τους.

Η μελέτη διαπιστώνει επίσης ότι οι ασθενείς που κατανοούν τη διαδικασία τοποθέτησης Οδοντικών Εμφυτευμάτων και τη συμμετοχή τους στην μετεγχειρητική φροντίδα και την στοματική υγιεινή, μπορούν να έχουν μια συνολικά επιτυχημένη εμπειρία.

Πηγή:

Public and Patient Knowledge About Dental Implants
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,  July 2017, Volume 75, Issue 7, Pages 1387–1391
George Deeb Bryan Wheeler, Margaret Jones, Caroline Carrico, Daniel Laskin, and Janina Golob