Κεντρικό Μενού

Βοτουλινική Τοξίνη (BOTOX) για αναζωογόνηση του λαιμού

Nefertiti lift – Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας

Το «Nefertiti lift» συνίσταται στην έγχυση Βοτουλινικής Τοξίνης (BOTOX) στο μυώδες πλάτυσμα και στου κατώτερο όριο της κάτω γνάθου.

Το μυώδες πλάτυσμα είναι δύο κάθετες μυϊκές ζώνες που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του λαιμού μας. Οι συσπάσεις του μυώδους πλατύσματος προκαλούν τα πρώτα σημάδια γήρανσης και έχουν σαν αποτέλεσμα χαλαρό δέρμα, διπλοσάγονο ή πτυχές του λαιμού, που συνήθως αναφέρεται ως “turkey neck” (λαιμός γαλοπούλας).

Τι προκαλεί το “λαιμό γαλοπούλας” εξακολουθεί να αποτελεί θέμα έρευνας, αλλά γνωρίζουμε ότι η γενετική, η έκθεση στον ήλιο, η κακή στάση σώματος και η ακατάλληλη ρουτίνα περιποίησης του δέρματος μπορεί να έχουν κάποια σχέση με την εμφάνισή του και την απώλεια του μυϊκού τόνου στον λαιμό.

Μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα του σφιξίματος των δοντιών ή του άγχους ή ακόμα και των προπονήσεων υψηλής έντασης.

Οι Samer F Jabbour ,  Elio G Kechichian ,  Cyril J Awaida ,  Roland R Tomb ,  Marwan W Nasr  μελέτησαν την επίδρασή του BOTOX στις περιοχές γήρανσης του κάτω μέρους του προσώπου και του λαιμού, καθώς και τα κλινικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν την επιτυχία της θεραπείας.

Μέθοδος: Σε τριάντα ασθενείς πραγματοποιήθηκε  έγχυση Βοτουλινικής Τοξίνης Α (BOTOX), με μέση δόση 124,9 U,  κατά μήκος του κατώτερου ορίου της κάτω γνάθου και στο μυώδες πλάτυσμα.

  • Χρησιμοποιώντας τυποποιημένες φωτογραφίες πριν και μετά την έγχυση, αξιολογήθηκαν με επικυρωμένες φωτοαριθμητικές κλίμακες η χαλάρωση, οι γραμμές μαριονέτας, οι συγχειλίες (άκρα των χειλειών) , ο όγκος του λαιμού και στη μέγιστη συστολή και σε ηρεμία.
  • Επιπλέον, η συνολική εμφάνιση του κάτω μέρους του προσώπου και του λαιμού αξιολογήθηκε με βάση την Παγκόσμια Βαθμολογία Αισθητικής Βελτίωσης των Ερευνητών και των Εξεταζομένων (Investigators and Subjects Global Aesthetic Improvement Score).
  • Αξιολογήθηκαν επίσης ο πόνος και τα ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών.

Αποτελέσματα:

  • Οι ίνες του μυώδους πλατύσματος, σε ηρεμία και με μέγιστη τάση, βελτιώθηκαν σε βαθμό στατιστικά σημαντικό.
  • Οι άλλες συνιστώσες έδειξαν τάση για βελτίωση αλλά όχι σε βαθμό στατιστικά σημαντικό.
  • Το 93,3% των ερευνητών και των ασθενών αξιολόγησαν τα συνολικά αποτελέσματα ως βελτιωμένα και το 96,6% των ασθενών ήταν ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματά τους.
  • Οι ασθενείς που βελτιώθηκαν περισσότερο, ήταν εκείνοι που είχαν μικρότερο πρόβλημα πριν από την εφαρμογή του μπότοξ.

Συμπεράσματα: Το Nefertiti lift μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλες διαδικασίες αναζωογόνησης. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε νεότερους ασθενείς με υπερκινητικότητα του μυώδους πλατύσματος καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος.

Πηγή: Plast Reconstr Surg. 2017 Jul;140(1):9e-17e.

Botulinum Toxin for Neck Rejuvenation: Assessing Efficacy and Redefining Patient Selection

Samer F Jabbour Elio G Kechichian Cyril J Awaida Roland R Tomb Marwan W Nasr 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28654586/