Κεντρικό Μενού

Το BOTOX® (Βουτυλική Τοξίνη) χρησιμοποιείται ως εναλλακτική θεραπεία για διαταραχές Κροταφογναθικής Διάρθρωσης (ΚΓΔ) και πόνο στη γνάθο που οφείλεται σε σπασμό ή υπερδραστηριότητα των μασητηρίων μυών.

Όταν εγχέεται στους μύες του προσώπου που πάσχουν, το BOTOX® ανακουφίζει την ένταση της ΚΓΔ και συχνά εξαλείφει πονοκεφάλους που προέρχονται από το σφίξιμο ή τρίψιμο των δοντιών (Βρυγμός). Σε περιπτώσεις σοβαρού στρες, το BOTOX® μπορεί ακόμη και να ελαχιστοποιήσει τον τρισμό (κλείδωμα της γνάθου).

Η Κροταφογναθική Διάρθρωση βρίσκεται και στις δύο πλευρές του κεφαλιού, στο σημείο όπου το οστό της γνάθου συναντά το κρανίο. Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια ομιλίας, φαγητού, κατάποσης και άλλων καθημερινών δραστηριοτήτων.

Η εφαρμογή BOTOX® για διαταραχές ΚΓΔ είναι γρήγορη, απλή και αποτελεσματική. Γίνεται στο ιατρείο και οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν αξιοσημείωτη βελτίωση εντός δυο ή τριών ημερών. Μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς στους οποίους εφαρμόστηκε η μέθοδος εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στην μείωση του πόνου και στην αύξηση της κινητικότητας της άρθρωσης.

Το Botox εγχέεται στους μύες που ελέγχουν την κίνηση της γνάθου και μπλοκάρει τις μη ελεγχόμενες μυϊκές κινήσεις, χαλαρώνοντας τους μύες και μειώνοντας τους μυϊκούς σπασμούς. Η διάρκεια του αποτελέσματος είναι μεταξύ 2 και 6 μηνών, οπότε αν τα συμπτώματα επιμένουν η θεραπεία θα πρέπει να επαναληφθεί.

 

Βιβλιογραφία

 1. The Role of Botulinum Toxin A in Treatment of Temporomandibular Joint Disorders: A Review Rana Ataran,1 Ayla Bahramian,1 Zahra Jamali,1 Vahid Pishahang,2 Homayoon Sadeghi Barzegani,3 Parvin Sarbakhsh,4 and Javad Yazdani5. J Dent (Shiraz). 2017 Sep; 18(3): 157–164.
 2. Botulinum toxin injection for management of temporomandibular joint licking. Emara AS, Faramawey MI, Hassaan MA, Hakam MM. Int J Oral Maxillofac Surg. 2013; 42: 759–764.
 3. Clinical use of botulinum toxins in oral and maxillofacial surgery. Majid OW.     Int J Oral Maxillofac Surg. 2010; 39: 197–207.
 4. The emerging role of botulinum toxin in the treatment of temporomandibular disorders. Song PC, Schwartz J, Blitzer A. Oral Dis. 2007; 13: 253–260.
 5. Type A botulinum toxin in the treatment of chronic facial painassociated with masticatory hyperactivity. von Lindern JJ, Niederhagen B, Bergé S, Appel T. J Oral Maxillofac Surg. 2003; 61: 774–778.
 6. Brin M. Botulinum toxin therapy: basic science and overview of other therapeutic applications. Management of facial lines and wrinkles. 1th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2000. pp. 279–302.
 7. Tintner R, Jankovic J. Botulinum toxin type A in the management of oromandibular dystonia and bruxism. Scientific and therapeutic aspects of botulinum toxin. 1th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002. pp. 343–350.
 8. Treatment of severe temporomandibular joint clicking with botulinum toxin in the lateral pterygoid muscle in two cases of anterior disc displacement. Bakke M, Møller E, Werdelin LM, Dalager T, Kitai N, Kreiborg S. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005; 100: 693–700.
 9. Reduction of a chronic bilateral temporomandibular joint dislocation with intermaxillary fixation and botulinum toxin A. Aquilina P, Vickers R, McKellar G.                                                                                 Br J Oral Maxillofac Surg. 2004; 42: 272–273.
 10. Application of Botulinum toxin type A: an arsenal in dentistry. Rao LB, Sangur R, Pradeep S.                                                                                        Indian J Dent Res. 2011; 22: 440–445.
 11. The therapeutic use of botulinum toxin in cervical and maxillofacialconditions: an evidence-based review. Ihde SK, Konstantinovic VS.                                                                                              Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007; 104: e1–e11.
 12. Jaw-opening oromandibular dystonia secondary to Wilson’s disease. A preliminary report of 5 cases after use of botulinum toxin type A. Munhoz RP, Teive HAG, Kluppel LE, Becker N, Muller PR, Werneck LC, et al.           Mov Disord 2010; 25: S245.
 13. Jaw-opening oromandibular dystonia secondary to Wilson’s Disease treated with botulinum toxin type A. Teive HAG, Kluppel LE, Munhoz RP, Becker N, Muller PR, Werneck LC. Arquivos de Neuro-Psiquiatria. 2012; 70: 407–409.
 14. Botulinum toxin for the treatment of temporomandibular joint disk disfigurement: clinical experience. Karacalar A, Yilmaz N, Bilgici A, Baş B, Akan H.                                                                     J Craniofac Surg. 2005; 16: 476–481.
 15. Type A botulinum toxin in the treatment of chronic facial painassociated with temporo-mandibular dysfunction. von Lindern JJ. Acta Neurol Belg. 2001; 101: 39–41.