Κεντρικό Μενού

Η χειρουργική των οδοντικών εμφυτευμάτων αναπτύχθηκε ως ο πιο κατάλληλος και άνετος τρόπος οδοντικής και στοματικής αποκατάστασης τις τελευταίες δεκαετίες και ο αριθμός των εμφυτευμάτων που τοποθετούνται παγκοσμίως αυξάνει διαρκώς.

Ο σακχαρώδης διαβήτης καθώς και οι προδιαβητικές καταστάσεις αντιπροσωπεύουν ένα κοινό και αυξανόμενο πρόβλημα υγείας (International Diabetes Federation in IDF Diabetes Atlas, International Diabetes Federation, Brussels, 2019) με εκτεταμένες βλαβερές επιπτώσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Σκοπός: Σε πρόσφατη μελέτη, οι Wagner J. και συν. , έδωσαν μια ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα βιβλιογραφία όσο αφορά τις επιπτώσεις του προδιαβήτη και του σακχαρώδη διαβήτη στην επιτυχία των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Μέθοδος: Μια συστηματική βιβλιογραφική έρευνα βασισμένη στη δήλωση PRISMA πραγματοποιήθηκε για να απαντηθεί η ερώτηση:

«Οι διαβητικοί ασθενείς με οδοντικά εμφυτεύματα έχουν υψηλότερο ποσοστό επιπλοκών σε σύγκριση με υγιείς μάρτυρες;».

Οι συγγραφείς συμπεριέλαβαν 40 κλινικές μελέτες και 16 δημοσιεύσεις συγκεντρωτικής βιβλιογραφίας σε αυτήν τη συστηματική ανασκόπηση.

Αποτελέσματα: Οι ασθενείς με μη ελεγχόμενο σακχαρώδη διαβήτη υποφέρουν συχνότερα από περιεμφυτευματίτιδα (φλεγμονή των ούλων γύρω από το εμφύτευμα).

Επιπλέον, αυτοί οι ασθενείς εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά απώλειας εμφυτευμάτων από τα υγιή άτομα μακροπρόθεσμα.

Αντίθετα, όταν ο διαβητικός ασθενής ελέγχει το διαβήτη του, τα ποσοστά επιτυχίας και επιβίωσης των οδοντικών εμφυτευμάτων, είναι παρόμοια με αυτά των μη διαβητικών ασθενών.

Η περιεγχειρητική χορήγηση αντιβιοτικών και η χρήση διαλύματος χλωρεξιδίνης, φαίνεται να βελτιώνει την επιτυχία της εμφύτευσης. Μόνο λίγες μελέτες σχετικά με τα οδοντικά εμφυτεύματα σε ασθενείς με προδιαβητικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες, υποδεικνύοντας μια πιθανή αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη περιεμφυτευτικών ασθενειών αλλά καμία επίδραση στην επιβίωση των εμφυτευμάτων.

Συμπέρασμα: Η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων αντιπροσωπεύει έναν ασφαλή τρόπο αποκατάστασης των δοντιών σε ασθενείς με προδιαβήτη ή σακχαρώδη διαβήτη, εφόσον μπορούν να τηρηθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις.

Υπό ελεγχόμενες συνθήκες, δεν υπάρχει αντένδειξη για χειρουργική επέμβαση οδοντικών εμφυτευμάτων σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη ή προδιαβητικές καταστάσεις.

 

Πηγή:

Int J Implant Dent. 2022 Jan 3;8(1):1.

Systematic review on diabetes mellitus and dental implants: an update

Juliane Wagner Johannes H Spille Jörg Wiltfang Hendrik Naujokat