Κεντρικό Μενού

Ενδείξεις αφαίρεσης των εγκλείστων ή ημιεγκλείστων δοντιών:

  1. Περιστεφανίτιδα

Όταν ένα δόντι δεν έχει ανατείλλει πλήρως στο φραγμό, αλλά μόνον ένα μέρος της μύλης του, τότε αυτό χαρακτηρίζεται ως ημιέγκλειστο. Σε αυτές τις περιπτώσεις στους ιστούς που περιβάλλουν τη μύλη του δοντιού μπορεί να προκληθεί φλεγμονώδης αντίδραση ίδια με την ουλίτιδα ή την περιοδοντίτιδα άλλων δοντιών, η οποία ονομάζεται περιστεφανίτιδα. Αυτή οφείλεται συχνότερα στον ημιέγκλειστο τρίτο γομφίο της κάτω γνάθου.

  1. Τερηδόνα

Αυτή οφείλεται στον πλημμελή καθαρισμό της περιοχής από τις τροφές και στη συσσώρευση πλάκας. Συνήθως αναπτύσσεται στο ημιέγκλειστο δόντι ή στο παρακείμενο και αποτελεί συνήθη αιτία εξαγωγής του ημιεγκλείστου.

  1. Εξωτερική ή εσωτερική απορρόφηση

Η άμεση γειτνίαση του τρίτου γομφίου με την άπω ρίζα του δευ­τέρου, ιδίως όταν ο τρίτος γομφίος έχει φορά οριζόντια ή εγγύς γωνιώδη, μπορεί να προκαλέσει σε αυτήν εξωτερική απορρόφηση.

  1. Οδοντογενείς κύστεις και οδοντογενείς όγκοι

Τα ποσοστά δημιουργίας οδοντογενών κύστεων από εγκλεί­στους τρίτους γομφίους κυμαίνονται, όπως φαίνεται στη διεθνή βι­βλιογραφία, από 1% έως και 2,31%.

  1. Προσθετική αποκατάσταση

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου θα πρέπει να κατασκευαστεί κινητή ή ακίνητη προσθετική αποκατάσταση πάνω από ένα έγκλειστο δό­ντι. Σε αυτές τις περιπτώσεις το έγκλειστο δόντι θα πρέπει να αφαιρείται αν καλύπτεται μόνο από μαλθακούς ιστούς ή αν το πάχος του οστού που καλύπτει το δόντι είναι μικρότερο από 2 χιλιοστά.

  1. Ορθοδοντική Θεραπεία

Η παρουσία των εγκλείστων τρίτων γομφίων, ιδιαίτερα της κάτω γνάθου, ως παραμέτρου που μπορεί να επηρεάσει την ορθοδοντι­κή θεραπεία, έχει αποτελέσει θέμα έντονης αντιπαράθεσης.

  1. Προσωπαλγία – ανεξήγητος πόνος

Πολλές φορές υπάρχει ένας πόνος δύσκολος να διαφοροδιαγνωστεί, τον οποίο ο ασθενής εντοπίζει στην περιοχή του εγκλεί­στου δοντιού. Ακόμα κι αν δεν υπάρχουν κλινικά και ακτινογραφικά δεδομένα για να αποδοθεί ο συγκεκριμένος πόνος στο έγκλει­στο δόντι δικαιολογείται η εξαγωγή του, διότι τις περισσότερες φορές ο πόνος υποχωρεί.

  1. Πιθανότητα κατάγματος κάτω γνάθου

Αναφέρεται ότι ασθενείς οι οποίοι εμπλέκονται σε αθλοπαιδιές με έντονη σωματική επαφή και μεγάλη πιθανότητα σύγκρουσης και τραυματισμού, όπως είναι οι πολεμικές τέχνες, το ράγκμπι, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, θα πρέπει προληπτικά να αφαιρούν τους τρίτους γομφίους της κάτω γνάθου. Αυτό επιβάλλεται, γιατί η πιθανό­τητα κατάγματος της κάτω γνάθου αυξάνει λόγω της παρουσίας του εγκλείστου στη γωνία της κάτω γνάθου.